„Kolory Niepodległości” – sukces przedszkolaków ze Żdanowa

442

„Kolory Niepodległości” to konkurs plastyczny, którego organizatorem był Poseł na Sejm p. Tomasz Zieliński, Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Celem tego przedsięwzięcia było przede wszystkim wspieranie postaw patriotycznych i szacunku dla symboli narodowych.
Chcąc wzbogacić w dzieciach umiłowanie do Ojczyzny oraz przybliżyć historię Polski podejmowane są przeróżne działania. Jednym z takich działań jest organizowanie konkursów plastycznych. Zachęcone przez swoje wychowawczynie przedszkolaki licznie przystąpiły
do postawionego im zadania. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i precyzją wykonały swoje prace. Pokazały swój talent plastyczny, który dostrzegła tegoroczna komisja konkursowa i przyznała I miejsce Kornelii Radlińskiej oraz III miejsce Wiktorii Wiśniewskiej.
Warto dodać, że sukces jest tym większy, gdyż odbywał się na etapie powiatowym.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zespół wychowania przedszkolnego