Kolorowe maseczki dla dzieci

168

Dofinansowanie w kwocie 5 tys. złotych otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Sitańca, na zakup 2 maszyn do szycia i 2 żelazek oraz materiały do uszycia kolorowych maseczek, na realizację projektu „Kolorowe maseczki w walce z koronawirusem” Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2000”. Jego głównym celem było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne. Partnerami projektu byli: Gmina Zamość, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Chyża oraz Kronika Tygodnia. W ramach projektu, gospodynie z Sitańca przekazały oddziałom dziecięcym, szpitali w Lublinie i Zamościu, 6 tysięcy bawełnianych, kolorowych maseczek.

Na podstawie przekazanych informacji GOK KC