Kolejne, piąte już w odrodzonej Polsce, wybory samorządowe miały miejsce 12 listopada 2006 r. W Gminie Zamość mieszkało nas wówczas ponad 20 000 osób, w tym 15 993 uprawnionych do głosowania. Pokonanie wspomnianej bariery liczby Mieszkańców niosło ze sobą konkretne zmiany – zwiększył się skład osobowy Rady Gminy Zamość do 21 radnych, ale też zmienił się sposób ich wyboru. Wybieraliśmy radnych w trzech dużych okręgach poprzez głosowanie na listy wyborcze (a więc tak, jak w wyborach do Sejmu). Z kolei do 23-osobowej Rady Powiatu Zamojskiego wybieraliśmy 4 radnych z naszej Gminy, a do Sejmiku Województwa Lubelskiego wybierano 33 radnych z dużych okręgów wyborczych.

W samorządowych wyborach 2006 roku o zaufanie Mieszkańców Gminy Zamość ubiegało się 3 kandydatów na Wójta, 82 kandydatów na radnych Rady Gminy, 46 kandydatów na radnych Rady Powiatu oraz 3 Mieszkańców naszej Gminy ubiegało się o mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego.
W wyborach Wójta Gminy Zamość oddano wtedy 7424 ważne głosy, co dało frekwencję 46,42%. Wójtem Gminy z ilością 4866 głosów (65,64%) wybrano po raz kolejny Ryszarda Gliwińskiego, mieszkańca Bortatycz. W wyborach radnych Rady Gminy Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Gliwińskiego otrzymał 13 miejsc w Radzie Gminy, natomiast dwa pozostałe połączone Komitety zyskały 8 miejsc.
Pierwsza sesja Rady Gminy Zamość V kadencji miała miejsce 27 listopada 2006 r. Po Mszy św. w Kościele Parafialnym w Sitańcu, radni udali się na obrady do sali konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. Pierwsze obrady Rady, do czasu wyboru jej przewodniczącego, prowadził Radny Senior, Stanisław Osiak z Lipska. Radni złożyli ślubowanie i wybrali Przewodniczącego Rady, którym został Jerzy Bondyra ze Skaraszowa. Wójt Gminy złożył ślubowanie w trakcie kolejnej sesji Rady w dniu 4 grudnia 2006 r., wypowiadając następujące słowa: „Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności Mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg.” Po samorządowych wyborach 2006 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Z-cy Wójta Gminy Zamość. W dniu 15 listopada objął je Konrad Dziuba, mieszkaniec Szopinka, rezygnując w ten sposób z objęcia powierzonego mu przez Mieszkańców mandatu radnego Rady Gminy.

Radni Rady Gminy Zamość V kadencji lat 2006‑2010:
Jerzy Bondyra – Wólka Wieprzecka/Skaraszów (Przewodniczący Rady)
Kazimierz Skiba – Żdanów (Wiceprzewodniczący Rady)
Wiesław Pośnik – Sitaniec (Wiceprzewodniczący Rady)
Wiesław Bondyra – Mokre
Henryk Kucharski – Mokre
Zenon Łata – Płoskie
Krystyna Maros – Siedliska
Sylwester Dobromilski – Zawada
Stefan Skorupka – Zawada
Mariusz Sawa – Kalinowice
Jerzy Szast – Jatutów
Anna Denkiewicz – Wólka Panieńska
Maria Słota – Pniówek
Tomasz Bosiak – Białowola
Stanisław Osiak – Lipsko
Wiesław Koczułap – Wieprzec
Dariusz Tłuczkiewicz – Białobrzegi
Stanisław Dziubiński – Chyża
Krzysztof Mróz – Sitaniec Wolica
Czesław Welcz – Sitaniec
Grzegorz Gontarz – Łapiguz

Wójt Gminy Zamość:
Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy
Konrad Dziuba – Z-ca Wójta Gminy od 15.11.2006 r.
Maria Radlińska – Skarbnik Gminy do 25.07.2007 r., później Maria Zajączkowska
Elżbieta Sobulska – Sekretarz Gminy

Radni Rady Powiatu Zamojskiego III kadencji, lat 2006‑2010:
Mirosław Brzozowski – Szopinek
Ryszard Ciurysek – Chyża
Bogumiła Hildebrand – Płoskie (Wicestarosta Zamojski)
Jerzy Sobczuk – Żdanów

SOŁTYSI – kadencja 2007‑2010:
Białobrzegi – Dariusz Tłuczkiewicz
Białowola – Tomasz Bosiak
Bortatycze – Elżbieta Siemko
Bortatycze Kolonia – Aneta Karwat
Borowina Sitaniecka – Teofila Duda
Chyża – Andrzej Pokrywka
Hubale – Wacław Ćwik
Jatutów – Jerzy Szast
Kalinowice – Piotr Majdan
Lipsko – Stanisław Osiak
Lipsko Kosobudy – Marek Paszko
Lipsko Polesie – Marianna Szarafin
Łapiguz – Dariusz Rabiega
Mokre – Anna Siemko
Pniówek – Edward Dumicz
Płoskie – Jan Duda
Siedliska – Maria Popielec
Sitaniec – Czesław Sokal
Sitaniec Kolonia – Zbigniew Pędzierski
Sitaniec Wolica – Henryk Łukaszczuk
Skaraszów – Halina Sokolińska
Skokówka – Andrzej Kiciński
Szopinek – Jacek Ziarkiewicz
Wieprzec – Agnieszka Pasieczna
Wierzchowiny – Małgorzata Kimak
Wychody – Anna Majda
Wysokie – Wiesław Kwoka
Wólka Panieńska – Jan Drozdowski
Wólka Wieprzecka – Piotr Koczułap
Zalesie – Grzegorz Pupiec
Zawada – Sylwester Dobromilski
Zarzecze – Klemens Adamowicz
Zwódne – Adam Tabuła
Żdanów – Marek Bondyra
Żdanówek – Beata Stręciwilk

Daty i wydarzenia – kalendarium samorządowej kadencji lat 2006‑2010

2006 rok:

 • 12.11.2006 – Wybory samorządowe
 • 15.11.2006 – Konrad Dziuba Z-cą Wójta Gminy Zamość
 • 27.11.2006 – Pierwsza sesja Rady Gminy Zamość V kadencji.
 • 04.12.2006 – II Sesja Rady Gminy V kadencji – ślubowanie Wójta
 • 10.12.2006 – Sitaniec. Uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru Kołu Gminnemu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Zamościu.
 • 14.12.2006 – Powstaje Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Panieńskiej (16 Pań). Przewodniczącą zostaje Grażyna Kwarciana. To 25 Koło w Gminie.
 • 29.12.2006 – Białowola. Poświęcenie tablicy upamiętniającej 65 Mieszkańców Białowoli zamordowanych przez okupanta w dniach 20‑29.12.1942 r.

2007 rok:

 • 7.01.–11.02.2007 – Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 35 sołectw Gminy Zamość
 • 10.02.2007 – Białobrzegi. Otwarcie świetlicy młodzieżowej w Białobrzegach.
 • 17.02.2007 – Jacnia. Gmina Zamość zdobywa I miejsce na Międzygminnych Zimowych Igrzyskach LZS dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Zamojszczyzny
 • 18.02.2007 – Żdanów. Gminny Samorządowy Dzień Kobiet
 • 4.03.2007 – Powstaje KGW w Wierzchowinach (12 Pań). Przewodniczącą zostaje Bożena Kawala. To 26 Koło w Gminie.
 • 4.03.2007 – Rada Gminna Zrzeszenia LZS najlepsza w Województwie i w gronie 16 wyróżnionych w kraju.
 • 17.03.2007 – Wójt Gminy Zamość w I dziesiątce ogólnopolskiego konkursu TVP1 „Wójt roku 2006”
 • 25.03.2007 – Zjazd gminny NSZZ RI Solidarność. Przewodniczącym Zarządu Gminnego zostaje Jacek Adamczuk.
 • 28.03.2007 – Rada Gminy po raz drugi nadaje Honorowe Obywatelstwo Gminy. Otrzymuje je Zdzisław Strzemieczny – prezes Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej.
 • 28.03.2007 – Powstaje Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość, przejmując działalność Gospodarstwa Pomocniczego UG Zamość
 • 22.04.2007 – Wysokie. Pierwsza edycja Dnia Muzealnika w Regionalnej Izbie Pamięci
 • 3.05.2007 – Wólka Wieprzecka. Gminne uroczystości 216. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja i obchody Dnia Strażaka.
 • 14.05.2007 – Tomaszów Lubelski. Uroczystość 145-lecia Związku Kółek i Organizacji Rolniczych oraz 140-lecia Kół Gospodyń Wiejskich. Odznaczenia dla 14 Mieszkańców Gminy Zamość. Medalem 140-lecia KGW odznaczono m.in. Krystynę Sikorską z Sitańca Kolonii.
 • 3.06.2007 – Stary Zamość. Międzygminne Zawody Strażaków Ochotników Gmin Zamość i Stary Zamość. Rywalizuje 12 Jednostek OSP Gminy Zamość, zwycięża OSP Wysokie, tuż za nimi OSP Mokre i OSP Sitaniec. W rywalizacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych też zwycięża OSP Wysokie.
 • 8‑10.06.2007 – Dębołęka k. Wałcza. Młodzi zawodnicy UKS Azymut Siedliska po raz ósmy zdobyli puchar przechodni Ministra Edukacji Narodowej w radioorientacji sportowej.
 • 10.06.2007 – Żdanów. III Igrzyska Mieszkańców Gminy Zamość. Na 16 rywalizujących sołectw zwycięża Żdanów przed Siedliskami i Żdanówkiem.
 • 17.06.2007 – Lipsko. Jubileusz 10-lecia Parafialnego Klubu Sportowego METANOJA
 • 18.06.2007 – Kolejny Stulatek w Gminie Zamość – Jubilat Stanisław Struzik z Kalinowic
 • 22‑24.06.2007 – XLI Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym – I miejsce wśród solistów dla Haliny Bosiak z Borowiny Sitanieckiej (Sitańca Kolonii)
 • 30.06.2007 – Uroczystość 125-lecia tradycji Zamojskiej Straży Pożarnej – Komenda Miejska PSP w Zamościu otrzymuje Sztandar
 • 1.07.2007 – Sitaniec. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP Powiatu Zamojskiego. Rywalizuje 31 jednostek, w tym z Gminy Zamość OSP Wysokie (7 miejsce) i OSP Sitaniec (18 miejsce)
 • 14.07.2007 – Sitaniec. Jubileusze: 50 lat KGW w Sitańcu i 30-lecie Zespołu Śpiewaczego „Sitanianki”
 • 22.07.2007 – Miączyn. VIII Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi – IV miejsce Gminy Zamość i 164-osobowej reprezentacji
 • 25.07.2007 – Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy – Maria Radlińska (Lipsko) przechodzi na emeryturę, zastępuje ją Maria Zajączkowska (Zamość). Podziękowania dla byłej Skarbnik i powołanie nowej odbyło się podczas obrad Rady Gminy.
 • 27‑29.07.2007 – Hotel ARTIS i Gmina Zamość. Spotkanie uczestników międzynarodowego projektu „Nasze Roztocze – promocja walorów turystycznych i kulturowych pogranicza polsko–ukraińskiego”. Pierwszy unijny projekt realizowany przez Gminę Zamość z Jaworowskim Narodowym Parkiem Przyrodniczym z Iwano–Frankowe (Ukraina)
 • 19.08.2007 – Wólka Wieprzecka. III KRESOWE SPOTKANIA MIŁOŚNIKÓW KONIA ORIENTALNEGO w Stadninie Koni Małopolskich TARKA
 • 25‑26.08.2007 – Samorządowcy z Gminy Zamość i Powiatu Zamojskiego uczestniczą w I ogólnopolskiej pielgrzymce samorządowców na Jasną Górę
 • 2.09.2007 – Zawada. Święto Plonów – Dożynki Gminne. Starostowie: Teresa Duda i Jerzy Warchoł z Zawady. 31 Sołectw w korowodzie dożynkowym. Konkurs wieńców wygrały równorzędnie Wychody, Sitaniec i Żdanówek. W konkursie prezentacji Sołectw przodują Mokre, Żdanów i Zawada.
 • 18.09.2007 – Obchody 10-lecia powstania Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej w Zamościu – wydarzenie w sali PSS Społem w Zamościu
 • 25.09.2007 – Gmina Zamość wraz z Gminami Adamów, Zwierzyniec, Krasnobród i Józefów zakładają Lokalną Grupę Działania NASZE ROZTOCZE
 • 27.09.2007 – Wizyta Ambasadora Japonii, Ryuichi Tanabe, który odwiedza Regionalną Izbę Pamięci i Zespół Szkół w Wysokiem, gdzie przez ok. rok (do 16.11.2007) pracuje wolontariuszka, Japonka Sakie Hiyoshi, z ramienia Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej (JICA). Przed nią pracowali tu wolontariusze Kazushige Ikeda i Takuji Adachi.
 • 29.09.2007 – Sitaniec. Obchody 100. rocznicy wmurowania kamienia węgielnego pod kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu oraz jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego 28 par z Gminy Zamość
 • 15.10.2007 – Sitaniec. Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Zamość i uroczyste otwarcie trzeciej w Gminie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu. Koszt inwestycji 2 643 300 zł, w tym 300 000 zł dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 • 16.10.2007 – Katarzyna Kędziora, Dyr. SP w Mokrem, odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
 • 21.10.2007 – Wybory Parlamentarne – Senatorem zostaje Jerzy Chróścikowski z Białowoli, a Posłem Sławomir Zawiślak z Płoskiego
 • 17.11.2007 – Lipsko i Lipsko Polesie. Jubileusz XX-lecia Klubu Abstynenta Wiarus
 • 8.12.2007 – Pierwsza edycja gminnego Rajdu Zimowego z Mikołajem
 • 14.12.2007 – Mokre. X Gminny Konkurs Kolęd Różnych Narodów – 274 uczestników z 19 szkół z terenu Gminy Zamość.

2008 rok:

 • 8.03.2008 – Białowola. Samorządowy Dzień Kobiet – gminne obchody w świetlicy dla blisko 150 Pań z Gminy Zamość
 • Marzec 2008 – Na IV konkurs „Kartki Wielkanocne Gminy Zamość” wpłynęły 454 prace
 • Marzec 2008 – Nagroda zespołowa od Ministra Sportu dla zawodników i klubu UKS Azymut Siedliska
 • 11.04.2008 – Gmina Zamość współgospodarzem Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego UCI Kobiet z udziałem europejskiej i światowej czołówki – trasa II etapu wiodła przez Kalinowice, Pniówek, Białowolę i ponownie Kalinowice. Zwycięża Maja Włoszczowska
 • 20.04.2008 – II edycja Dnia Muzealnika w Wysokiem, poprzedzonego Dniami z Tradycją w terminie 14‑18.04.
 • 30.04.2008 – Rada Gminy Zamość po raz trzeci nadaje honorowe obywatelstwo. Tytuł przyznano płk. pożarnictwa Mieczysławowi Skibie, wieloletniemu komendantowi PSP w Zamościu, a następnie Wojewódzkiej Straży Pożarnej, założycielowi m.in. jednostek OSP w Zawadzie, Wólce Wieprzeckiej, Szopinku i Skokówce; M.Skiba reaktywował też OSP Mokre. Uroczyste przekazanie tytułu odbyło się 3.05.2008 r. podczas obchodów jubileuszu OSP Płoskie.
 • 3.05.2008 – Płoskie. Obchody 217. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja, Gminny Dzień Strażaka i jubileusz 80-lecia OSP w Płoskiem
 • 16‑18.05.2008 – 10 lat współpracy UKS Azymut Siedliska z Obwodowym Sportowo-Technicznym Klubem z Łucka na Ukrainie (m.in. wspólne szkolenia dzieci i młodzieży w radioorientacji sportowej)
 • 8.06.2008 – Lipsko. Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gmin Zamość i Stary Zamość – OSP Wysokie najlepsza z Gminy Zamość
 • 12.07.2008 – Jubileusz 55-lecia KGW w Siedliskach.
 • 27.07.2008 – Mokre. IV festyn rodzinny Dzień Susła.
 • 3.08.2008 – Nagrody Bursztynowych Różańców dla zespołów „Sitanianki” i „Wesołe Gosposie” na XIII Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym
 • 8.08.2008 – BWA Zamość. Wystawa malarstwa Roberta Gomułki z Wysokiego, pt. „Strefa niedostępna” pod patronatem Gminy Zamość
 • 23‑24.08.2008 – Wólka Wieprzecka. IV Kresowe Spotkania Miłośników Konia Orientalnego w Stadninie Koni Tarka.
 • 7.09.2008 – Dożynki Gminy Zamość w Sitańcu – 33 delegacje Sołectw Gminy Zamość w korowodzie. Gospodarze Dożynek: Sitaniec, Chyża, Sitaniec Wolica, Sitaniec Kolonia i Wysokie. Starostowie święta plonów: Janina Siemko z Sitańca Kolonii i Jacek Adamczuk z Sitańca Wolicy.
 • 18.09.2008 – Nadanie Szkole Podstawowej w Zawadzie imienia Marii Konopnickiej.
  Wrzesień 2008 – I miejsce dla zawodników MPKS „Nord’98” Wysokie na Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w piłce nożnej w Słubicach
 • 23.10.2008 – Podpisanie umowy o współpracy Gminy Zamość z Radą Gminy Iwano-Frankowe na Ukrainie.
 • 15.12.2008 – XI Gminny Konkurs Kolęd Różnych Narodów w SP w Mokrem
 • 18.12.2008 – Otwarcie Biura Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Gminy
  Grudzień 2008 – 45-lecie Biblioteki Publicznej Gminy Zamość – pierwsza siedziba BPGZ była w Sitańcu, działało wtedy 6 filii: Kalinowice, Lipsko, Mokre, Płoskie, Wysokie i Zawada. Stan woluminów wynosił 57 418 szt.

2009 rok:

 • Luty 2009 – Zespół Administracyjny Szkół Gminy Zamość pod nową nazwą rozpoczyna funkcjonowanie w nowej siedzibie w Kalinowicach
 • 22.02.2009 – Sitaniec. Samorządowy Dzień Kobiet – gminne obchody w ZS w Sitańcu
 • 23.03.2009 – Kolejna Stulatka w Gminie Zamość – urodziny Marianny Lempert z Płoskiego
 • 24‑26.04.2009 – Wysokie. III Dzień Muzealnika w Regionalnej Izbie Pamięci – powstaje film, pt. „Roboczy dzień Gospodyń z Wysokiego”
 • 3.05.2009 – 218. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, Gminny Dzień Strażaka i jubileusz 80-lecia OSP Białowola.
 • 24.05.2009 – Żdanów. Dzień Samorządowca – gminne obchody połączone z V Sportowymi Igrzyskami Mieszkańców Gminy Zamość i otwarciem obiektu „Orlik 2012” – koszt inwestycji: 1 366 840 zł, w tym 333 000 zł dotacji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubelskiego oraz 333 000 zł z budżetu państwa. W Igrzyskach rywalizuje 656 zawodników. Klasyfikacja sołectw: I miejsce dla Białobrzeg, II dla Żdanówka, III dla Zawady
 • 7.06.2009 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • 8.06.2009 – Wierzchowiny. Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe – cykliczne wydarzenie dla uczniów szkół Gminy Zamość
 • 13.06.2009 – Powstaje KGW w Sitańcu Wolicy. Przewodniczącą zostaje Agnieszka Piróg. To już 27 Koło w Gminie
 • 14.06.2009 – KGW z Hubal i KGW z Mokrego otrzymały wyróżnienia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze” na Festiwalu Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza” w Zamościu. KGW Hubale zgłosiło „kartoflaczki hubalskie”, a KGW Mokre „gryczaki mokrzyńskie pieczone z kaszą, serem i cebulką” oraz „kaszę po gospodarsku ze zsiadłym mlekiem”. Komisji konkursowej przewodniczył Karol Okrasa
 • Czerwiec 2009 – Zawada. Trwa budowa sali gimnastycznej przy szkole w Zawadzie – koszt inwestycji: 3 015 167 zł, w tym 930 000 zł dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • 5.07.2009 – Stary Zamość. Doroczne Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP Gmin Zamość i Stary Zamość. Z Gminy Zamość startuje 11 jednostek OSP i 4 MDP – najlepsza jest OSP Wysokie, II miejsce OSP Mokre, III miejsce OSP Pniówek. Wśród MDP najlepsi są chłopcy z OSP Wysokie. Wśród sekcji kobiecych zwycięża OSP Płoskie (jedyna wtedy sekcja żeńska w Gminie Zamość).
 • 12.07.2009 – Gmina Radecznica (Gaj Gruszczański). Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP Powiatu Zamojskiego. Z Gminy Zamość startują OSP Bortatycze (4 miejsce) i OSP Wysokie (5 miejsce).
 • 26.07.2009 – Dzień Susła w Mokrem – festyn poświęcony ochronie środowiska i promocji walorów krajoznawczych Gminy Zamość. Towarzyszą mu pierwszy raz Targi Wyrobu Naturalnego.
 • Lipiec 2009 – Gminę Zamość odwiedzili Sakie Hiyoshi i Kazushige Ikeda z Japonii, wolontariusze pracujący w ubiegłych latach w Zespole Szkół w Wysokiem
 • 2.08.2009 – I miejsce dla zespołu „Wesołe Gosposie” na Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym
 • 18.08.2009 – Wysokie. Startuje budowa Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem – koszt zadania: 933 359 zł, w tym 500 000 zł dotacji unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • 23.08.2009 – Wólka Wieprzecka. V Kresowe Spotkania Miłośników Konia Orientalnego w Stadninie „Tarka” – uczestniczy ponad 100 jeźdźców i 100 koni
 • 6.09.2009 – Skaraszów. Dożynki Gminy Zamość. Gospodarzami są sołectwa Wólka Wieprzecka i Skaraszów. 31 delegacji sołeckich w korowodzie. Starostowie: Jolanta Lis z Wólki Wieprzeckiej i Wiesław Biront z Wychodów..
 • 17.09.2009 – Jubileusz 50-lecia SP w Borowinie Sitanieckiej i nadanie jej imienia Księdza Jana Twardowskiego – odsłonięto tablicę pamiątkową dot. Patrona.
 • 18.10.2009 – Lipsko. „Złote Gody” – złoty jubileusz Długoletniego Pożycia Par Małżeńskich Gminy Zamość – Msza św. + spotkanie dla 30 par z Gminy Zamość.
 • 6.11.2009 – Zarzecze. 15-lecie poświęcenia Kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Zarzeczu.
 • 15.11.2009 – Parafia Wielącza. Uroczystości 20-lecia poświęcenia kościoła pw. św. Stanisława Biskupa w Wielączy i 25. rocznicy pobytu w parafii ks. Stefana Wójtowicza – proboszcza, którego zadaniem w 1984 roku była budowa kościoła. Świątynia powstała wówczas w ciągu 4,5 roku.
 • 21.11.2009 – Jubileusz 10-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola – pierwszym kapelmistrzem był Andrzej Greszta, po nim Józef Tokarz. W składzie orkiestry było wówczas ok. 50 młodych osób z okolicznych wsi Gminy Zamość.
 • 26.11.2009 – Płoskie. Otwarcie drogowej inwestycji – Płoskie (Zabłotek) – 2597 metrów asfaltowej drogi z oświetleniem – koszt zadania: 3 461 435 zł, w tym 2 384 564 zł dotacji unijnego programu.
 • 28.11.2009 – Bortatycze. Spotkanie „Obrzędy z sześciu wieków Bortatycz”
 • 4.12.2009 – Hala sportowa ZS w Sitańcu. X Jubileuszowy Turniej w Minipiłce Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Zamość dla uczniów szkół podstawowych. I miejsce – ZS Płoskie, II – ZS Wysokie, III – ZS Sitaniec
 • 9.12.2009 – Finał VI Konkursu Plastycznego „Kartki Bożonarodzeniowe Gminy Zamość” – zgłoszono 484 prace.

2010 rok:

 • 3.01.2010 – Żdanów. Noworoczne Spotkanie Mieszkańców Gminy Zamość na hali gimnastycznej ZS w Żdanowie.
 • 10.01.2010 – Sitaniec. Uroczystości z okazji 70. rocznica wybuchu II wojny światowej i 68. rocznica wysiedleń w parafii Sitaniec. Poświęcono odrestaurowane pomniki Żołnierzy Września 1939 r. i Poległych Strażaków OSP w Sitańcu.
 • 14.02.2010 – Wysokie. Koncert z okazji Samorządowego Dnia Kobiet w Gminie Zamość dla ponad 300 pań.
 • 22.03.2010 – Płoskie. Podsumowanie VI Konkursu Plastycznego „Kartki Wielkanocne Gminy Zamość” – zgłoszono 446 prac
 • 15‑26.02.2010 – Ferie z Gminą Zamość. Zielone Serca Europy. Ponad 800 osób, dzieci i młodzieży wzięło udział w 1-dniowych wycieczkach krajoznawczych po Gminie i Roztoczu
 • 26.03.2010 – Gminne Biegi Przełajowe pod patronatem Wójta Gminy Zamość. I edycja odbyła się w Skaraszowie, kolejne rozegrano na terenie ZS w Żdanowie. Łącznie w czterech edycjach (2 wiosennych i 2 jesiennych) udział wzięło 1118 uczniów szkół Gminy Zamość
 • 31.03.2010 – Rada Gminy Zamość zdecydowała o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „BUG” i przyjęcia jego statutu
 • 6.03.2010 – Jubileusz 5-lecia KGW w Białobrzegach – wówczas Koło liczyło 24 Panie.
 • 21.03.2010 – Ks. Prałat Stefan Wójtowicz odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi – uroczystość w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Wielączy
 • Kwiecień 2010 – Ukazała się książka „Dzieje Miejscowości Gminy Zamość” autorstwa Wiesława Bondyry, Ewy Lorentz, Ewy Prusickiej-Kołcon i Mariusza Korzeniowskiego. Wydawnictwo powstało w ramach projektu „Zielone Serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”.
 • 10.04.2010 – I miejsce dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Zawada w mistrzostwach LZS w Tenisie Stołowym w Kocudzy
 • 23‑30.04.2010 – „Zielone Serca Europy – Europejskie Dni z Tradycją I” – pierwsze z cyklu wydarzeń w ramach projektu „Zielone Serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”. W wydarzeniu uczestniczyło łącznie ponad 900 osób. Złożyły się na nie spotkania w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem i ZS w Wysokiem, wyjazdy studyjne, prezentacje własnej kultury i partnerów z Podkarpacia i Słowacji. Realizacja projektu współfinansowana ze środków UE. Partnerzy: Gmina Zamość, Gmina Sárospatak (Węgry), Agentúra regionálneho Rozvoja Poloniny (Słowacja), Gmina Staffolo (Włochy), Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/w Rzeszowie.
 • 24.04.2010 – Strażacy OSP Gminy Zamość na IV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę – 105-osobowa delegacja druhów ze wszystkich jednostek OSP Gminy Zamość
 • 2.05.2010 – Płoskie. Poświęcono, odnowiony z inicjatywy druhów strażaków, pomnik przy kościele w Płoskiem, wystawiony w hołdzie pomordowanym przez hitlerowców w latach 1939‑1945
 • 3.05.2010 – Parafia Wielącza. Obchody 219. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja połączone z Gminnym Dniem Strażaka – OSP Zawada otrzymuje nowy sztandar.
 • 5.05.2010 – Jubileuszowe spotkanie Stowarzyszenia Osób ze Stwardnieniem Rozsianym – zaproszenie delegacji Samorządu Gminy Zamość
 • 8.05.2010 – Lotnisko Mokre. „Festyn Lotniczy Mokre 2010, promocja tradycji lotniczych Zamojszczyzny”
 • 15.05.2010 – Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym Kobiet i Mężczyzn w Gminie Zamość – ponad 200 zawodników z całej Polski. Trasa wiodła z Kalinowic przez Pniówek, Białowolę w kierunku Rachodoszcz i z powrotem
 • 23.05.2010 – Jubileusz 20-lecia zespołu „Roztoczanki” i KGW w Wólce Wieprzeckiej.
 • 3‑6.06.2010 – Zielone Serca Europy – Dni Samorządowca I. Drugie przedsięwzięcie, realizowane w ramach projektu „Zielone serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”, dla mieszkańców Gminy i regionu oraz partnerów projektu ze Słowacji, Włoch, Węgier i Podkarpacia. Objęło ono wyjazd studyjny, Seminarium Samorządowe – Poznanie (w Kalinowicach) oraz 2-dniowe wydarzenie na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy szkole w Żdanowie, obejmujące Igrzyska Europy i Festiwal Kulturowy Muzyka Europy.
  25.07.2010 – Mokre. „Zielone Serca Europy – Letni Festiwal Turystyczny Dzień Susła” na boisku śródleśnym – wydarzenie realizowane w ramach projektu „Zielone Serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”
  Czerwiec-Lipiec 2010 – Wsparcie od społeczności Gminy Zamość dla powodzian z Gminy Wilków – strażacy z gminnych OSP ratowali wały, zebrano 4 tony darów dla powodzian, środki finansowe przekazali mieszkańcy Hubal, a Radni Rady Gminy Zamość podjęli uchwałę w sprawie udzielania pomocy Gminie Janowiec na likwidację skutków powodzi (dotacja 20 000 zł)
 • 8‑9.06.2010 – Rajd „Leśne Skrzaty” po terenach Gminy Zamość i Roztocza dla ok. 500 dzieci
 • 25‑27.06.2010 – Kazimierz Dolny. Zespół „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec zdobył III nagrodę na 44. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
 • 11.07.2010 – Płoskie. Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla drużyn OSP i MDP z Gmin Zamość i Stary Zamość. Udział 12 drużyn OSP i 6 MDP z Gminy Zamość. Zwycięstwo OSP Bortatycze przed OSP Mokre i OSP Wysokie. Wśród MDP zwycięstwo dziewcząt z Płoskiego.
 • 3‑4.07.2010 – Podsumowanie kilku miesięcy rywalizacji drużyn piłkarskich w ramach Gminnego Festiwalu Piłki Nożnej. Wśród drużyn rocznika 94’ najlepsi byli zawodnicy GKS Okęcie Mokre, w roczniku 97’: LKS Płoszczanin Płoskie, wśród seniorów: też LKS Płoszczanin Płoskie
 • 4.07.2010 – Bronisław Komorowski został Prezydentem RP
 • 16‑22.07.2010 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola z wizytą szkoleniowo-koncertową we Włoszech w towarzystwie delegacji samorządowców Gminy Zamość – realizacja zadania w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy z Gminą Staffolo w zakresie zarządzania w ramach projektu „Zielone Serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”
 • 25.07.2010 – Mokre. VI Dzień Susła w Gminie Zamość – realizacja w ramach projektu „Zielone Serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”. W programie „Letni Festiwal Turystyczny”.
 • 22.08.2010 – Wólka Wieprzecka. Spotkania Miłośników Konia Orientalnego, w tym zawody konne w skokach w Stadninie Koni „Tarka”
 • 1.09.-31.10.2010 – Powszechny spis rolny 2010
 • 5.09.2010 – Mokre. Dożynki Gminy Zamość na lotnisku pn. „Zielone Serca Europy – Dożynki Europy” – udział 31 delegacji sołectw Gminy Zamość. Realizacja w ramach projektu „Zielone Serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”. Gospodarze dożynek: Mokre i Hubale. Starostowie: Urszula Furmaga z Hubal i Jerzy Goździuk z Mokrego.
 • 26.09.2010 – Strażacy z terenu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na Dziękczynnej Pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Gminę Zamość reprezentowało 90 druhów z 10 jednostek OSP
 • 16.10.2010 – „Złote Gody” – złoty jubileusz Długoletniego Pożycia Par Małżeńskich Gminy Zamość dla 23 par
 • 24.10.2010 – Jubileusz 90-lecia OSP Żdanówek – sztandar dla Druhów Strażaków.
 • 11.11.2010 – Płoskie. 92. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę – gminne obchody połączone z symbolicznym otwarciem nowej sali gimnastycznej przy ZS im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem – koszt inwestycji: blisko 3 mln zł, w tym 2 361 688 zł unijnej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 21.11.2010 – Wybory Samorządowe w Polsce.

07.12.2020 r., Wójt Ryszard Gliwiński i GOK: MM, AS