Kolejne, trzecie w powojennej historii, wybory samorządowe miały miejsce 11 października 1998 roku. Był to czas zmian w życiu Kraju i Polaków. Wchodziły w życie cztery duże reformy – administracyjna, oświatowa, emertytalna i zdrowotna. Reforma administracji zastąpiła dawny dwustopniowy podział administracyjny – gminy i 49 województw – nowym, obowiązującym do dzisiaj trójstopniowym podziałem. Podstawową w nim jednostką jest gmina, a kolejnymi powiat i województwo.

Wg nowego podziału administracyjnego od 1 stycznia 1999 roku mieliśmy w Polsce:

 • 2489 Gmin (w 1990 roku – 2383)
 • 373 Powiatów – w tym:
  • 308 Powiatów (w tym Powiat Zamojski)
  • 65 Miast ma prawach powiatów (w tym Zamość)
 • 16 Województw samorządowych
 • 16 Województw administracji rządowej.

Wprowadzony w 1999 r. trójstopniowy podział terytorialny powiązany został ściśle z podziałem zadań oraz kompetencji pomiędzy poszczególne szczeble samorządu i administrację rządową. Utrzymuje on usytuowanie gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, niezależnej od powiatu i województwa samorządowego. Zmieniono nazwę uchwalonej przez Parlament 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie terytorialnym – do dzisiaj nosi ona nazwę ustawy o samorządzie gminnym. Przypisano Powiatom zadania ponadgminne i szeroką gamę zadań administracyjnych, między innymi budownictwo, geodezje, komunikację. Województwa samorządowe otrzymały status Regionu, dzięki czemu przejęły między innymi zarządzanie programami pomocowymi Unii Europejskiej.

W lokalach wyborczych 11 października 1998 roku wybieraliśmy 24 Radnych Rady Gminy Zamość oraz 7 przedstawicieli Gminy w Radzie Powiatu Zamojskiego, a także naszych przedstawicieli w Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Radni Rady Gminy Zamość III kadencji lat 1998 – 2002: (24 Radnych)

 • Alfons Stankiewicz – Skokówka (Przewodniczący Rady 30.10.1998 r. – 01.12.1999 r.)
 • Kazimierz Skiba – Żdanów (Przewodniczący Rady 27.01.2000 r. – 09.12.2002 r.)
 • Bogumiła Hildebrand – Płoskie (Vice Przewodnicząca Rady Gminy do 25.11.1998 r.)
 • Stanisław Dawid – Sitaniec Wolica (Vice Przewodniczący Rady Gminy)
 • Krzysztof Mróz – Sitaniec Wolica (Vice Przewodniczący Rady Gminy od 25.11.1998 r. do 25.05.2000 r.)
 • Zdzisław Czop – Siedliska (Vice Przewodniczący Rady Gminy od 25.05.2000 r.)
 • Ryszard Belina – Wychody, a od 8.07.1999 r. ,
 • Wiesław Koczułap – Wieprzec
 • Jerzy Bondyra – Wólka Wieprzecka
 • Wiesław Bondyra – Mokre
 • Sylwester Dobromilski – Zawada
 • Konrad Dziuba – Szopinek
 • Stanisław Dziubiński – Chyża
 • Grzegorz Gontarz – Łapiguz
 • Ryszard Gliwiński – Bortatycze
 • Tadeusz Gruszka – Wysokie, a od 28.12.2000 r.
 • Henryk Repeć – Wysokie
 • Stanisław Grześko – Zalesie
 • Jerzy Górski – Kalinowice
 • Józef Król – Zawada
 • Konrad Kudyk – Pniówek
 • Genowefa Kuźma – Lipsko
 • Zygmunt Nosal – Lipsko
 • Wiesław Pośnik – Sitaniec
 • Leszek Stankiewicz – Płoskie
 • Jerzy Szast – Jatutów

Zarząd Gminy – do 19.05.2000 r.

 • Jerzy Kudyk – Jatutów – Wójt Gminy do 19.05.2000 r.
 • Tadeusz Gryszka – Wysokie – Vice Wójt Gminy
 • Bogumiła Hildebrand – Płoskie – Członek Zarządu Gminy
 • Zygmunt Nosal – Lipsko – Członek Zarządu Gminy
 • Wiesław Pośnik – Sitaniec – Członek Zarządu Gminy

Zarząd Gminy – od 25.05.2000 r.

 • Ryszard Gliwiński – Bortatycze – Wójt Gminy od 25.05.2000 r. (wybór 19.05.2000 r.)
 • Stanisław Grzesko – Zalesie – Vice Wójt Gminy
 • Jerzy Bondyra – Wólka Wieprzecka – Członek Zarządu Gminy
 • Sylwester Dobromilski – Zawada – Członek Zarządu Gminy
 • Konrad Dziuba – Szopinek – Członek Zarządu Gminy
 • Krzysztof Mróz – Sitaniec Wolica – Członek Zarządu Gminy
 • Leszek Stankiewicz – Płoskie – Członek Zarządu Gminy

Skarbnik Gminy – Maria Radlińska

Sekretarz Gminy – Anna Albingier

Radni Rady Powiatu Zamojskiego
I kadencji lat 1998–2002:

 • Mirosław Brzozowski – Szopinek
 • Ryszard Ciurysek – Chyża
 • Tomasz Czyżewski – Kalinowice
 • Kazmierz Jaworski – Bortatycze Kolonia
 • Danuta Łyś – Mokre
 • Zbigniew Makara – Płoskie
 • Janusz Szewera – Lipsko

SOŁTYSI – kadencja 1999 -2002:

 • Białobrzegi – Jan Kościk
 • Białowola – Tomasz Bosiak
 • Bortatycze – Eugeniusz Cichosz
 • Bortatycze Kolonia – Aneta Karwat
 • Borowina Sitaniecka – Teofila Duda
 • Chyża – Dorota Trześniewska
 • Hubale – Stanisław Świstek
 • Jatutów – Jerzy Szast
 • Kalinowice – Piotr Majdan
 • Lipsko – Stanisław Osiak
 • Lipsko Kosobudy – Józef Wnuk
 • Lipsko Polesie – Marianna Szarafin
 • Łapiguz – Krzysztof Rabiega
 • Mokre – Józef Bober, a od 09.03.2000 r. Anna Siemko
 • Pniówek – Edward Dumicz
 • Płoskie – Jan Duda
 • Siedliska – Zdzisław Czop
 • Sitaniec – Czesław Sokal
 • Sitaniec Kolonia – Piotr Rabiński
 • Sitaniec Wolica – Jan Kulikowski
 • Skaraszów – Halina Sokolińska
 • Skokówka – Kazimierz Palonka, a od 27.02.2000 r. Sławomir Gałan
 • Szopinek – Jacek Ziarkiewicz
 • Wieprzec – Władysław Samson
 • Wierzchowiny – Henryk Makowski
 • Wychody – Henryk Czochra
 • Wysokie – Kazimierz Rams
 • Wólka Panieńska – Jan Drozdowski
 • Wólka Wieprzecka – Jerzy Kwaśniewski
 • Zalesie – Henryk Zdybel
 • Zawada – Sylwester Dobromilski
 • Zarzecze – Mieczysław Makowski
 • Zwódne – Adam Tabuła
 • Żdanów – Mariusz Kopeć
 • Żdanówek – Bogdan Bondyra

Daty i wydarzenia samorządowej
kadencji lat 1998–2002
:

 • 11.10.1998 r. – wybory samorządowe
 • 30.10.1998 r. – pierwsza sesja Rady Gminy Zamość III kadencji.
 • 10.11.1998 r. – Rada Gminy Zamość wybiera Wójta Gminy – zostaje nim ponownie Jerzy Kudyk z Jatutowa.
 • 19.05.2000 r. – Rada Gminy Zamość po raz drugi wybiera Wójta Gminy – zostaje nim Ryszard Gliwiński z Bortatycz (obejmuje funkcję 25.05.2000 r.)
 • 17.09.2000 r. – Dożynki Gminy Zamość w Wółce Wieprzeckiej
 • 24.02.2001 r. – Uroczyste otwarcie Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Wysokiem
 • 15.04.2001 r. – Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Samorządu Gminy Zamość (dziś Biuletyn Samorządu Gminy Zamość)
 • 29.04.2001 r. – VIII Zjazd Gminny Związku OSP RP
 • 03.05.2001 r. – Siedliska, Gminne i Powiatowe obchody 210 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
 • 03.06.2001 r. – Powiatowe Święto Ludowe w Białowoli
 • 07.07.2001 r. – Jubileusz 30-lecia KGW
  Bortatycze
 • 04.08.2001 r. – Żdanów, pierwsze w Gminie Zamość „Złote Gody Par Małżeńskich” dla 44 Par
 • 02.09.2001 r. – Żdanów, Dożynki Powiatu Zamojskiego (Biuletyn nr 6/2001)
 • 10.11.2001 r. – Wysokie, Uroczyste obchody 83. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • 28.12.2001 r. – Rada Gminy ustanawia symbole Gminy Zamość – herb, flagę i pieczęć.
 • 14.03.2002 r. – Warszawa, wizyta w Sejmie 95 Strażaków z Gminy Zamość
 • 05.05.2002 r. – Białowola, Powiatowe obchody Dnia Strażaka (Biuletyn nr 5/2002)
 • 08.06.2002 r. – Sitaniec, Jubileusz 25-cio lecia Zespołu SITANIANKI
 • 09.06.2002 r. – Pniówek, Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze
 • 02.08.2002 r. – Płoskie, Uroczyste wmurowanie „aktu pamiątkowego” rozbudowy obiektu Szkoły
 • 25.08.2002 r. – Lotnisko Mokre, Powiatowe Święto Plonów
 • 01.09.2002 r. – Szopinek, Gminne Święto Plonów
 • 02.09.2002 r . – Wólka Wieprzecka, nadanie imienia Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich i przekazanie Szkole Sztandaru
 • 04.09.2002 r. – Pielgrzymka 80 Strażaków OSP Gminy Zamość do Sanktuarium w Częstochowie/80 Strażaków
 • 07.09.2002 r. – Żdanów, Jubileusz 50-lecia Par Małżeńskich dla 45 Par
 • 08.09.2002 r. – Zawada, uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego w historii Niepublicznego Gimnazjum w Zawdzie roku – 135 uczniów
 • 15.09.2002 r. –  Żdanów, uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego w powstającym obiekcie sali gimnastycznej przy Szkole w Żdanowie
 • 14.09.2002 r. – Zawada, uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę obiektu Niepublicznego Gimnazjum w Zawadzie
 • 22.09.2002 r. – Sitaniec, Jubileusz 80-
  lecia OSP Sitaniec
 • 28.09.2002 r. – Jubileusz 10-lecia KGW Sitaniec Kolonia i Zespołu WESOŁE GOSPOSIE
 • 9.10.2002 r. – Rada Gminy Zamość nadaje Zespołowi Szkół w Płoskiem im. Papieża Jana Pawła II
 • 09.10.2002 r. – ostatnia sesja Rady Gminy Zamość III kadencji.

30.04.2020 r., Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość