Jubileusz istnienia Koła Gospodyń Wiejskich Wieprzec – Wychody

122

Koło Gospodyń Wiejskich Wieprzec – Wychody w tym roku świętuje swój kryształowy jubileusz. Członkinie podążają wytrwale śladami swoich historycznych poprzedniczek, które zrzeszyły się w 1918 roku, pod wspólnym krajowym szyldem działaczek Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce. Aktywne Kobiety z Wieprzca i Wychodów zebrały się zimą 2004 roku i podczas pierwszego wspólnego zebrania wybrały swoją liderkę, a była nią Małgorzata Majda. Swój urząd piastowała zaledwie dwa miesiące, gdyż już w styczniu 2005 roku na przewodniczącą została wybrana Halina Sowa. Obecnym kierownikiem grupy jest Teresa Kostur, wybrana została w 2018 roku i swoją funkcję pełni do dzisiaj. Koło podczas swojej ponad 15-letniej działalności zasłynęło z wielkiej otwartości i empatii. Od pierwszych dni powstania, Panie z angażowaniem udzielały się w życiu sołeckim oraz gminnym. Przez lata organizowały pomoc charytatywną dla potrzebujących dzieci i ludzi chorych w potrzebie. Rokrocznie uczestniczą w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Entuzjastycznie biorą udział we wszelakich organizowanych konkursach gminnych, wojewódzkich, a nawet krajowych. Udział w wydarzeniach kulturalnych przyniósł im wiele nagród, wyróżnień i dyplomów. Panie swoimi działaniami prospołecznymi scalają i aktywizują mieszkańców. Organizują wiele wydarzeń społecznych np.: Dni Dziecka, mikołajki czy spotkania sołeckie, ale również kursy rolnicze dla mieszkańców, akcję nasadzeń czy sprzątania miejscowości. Udzielają się w przedsięwzięciach kościelnych, dbają o lokalne, przydrożne krzyże i figury. Miały swój intensywny udział w organizacji między innymi Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Od dwóch lat Panie bardzo angażują się w promocję wartości kulinarnych Gminy Zamość. Przekazują tradycyjne przepisy i starodawne receptury na łamach wielu regionalnych gazet. Uczestniczą w krajowych konkursach kulinarnych, promujących dziedzictwo kulinarne i zachowujących tradycje różnorodności regionalnej Polski. Obecnie, w 2020 roku, Panie rozpoczęły roczną promocję kulinarną w audycjach Katolickiego Radia Zamość. Od 1 września 2020 roku, codziennie, od poniedziałku do piątku, o godzinie 12:45 prezentują swoje tradycyjne receptury potraw. Warto włączyć radio i posłuchać, jakie skarby dla nas mają. Dziś w roku tak trudnym, pandemicznym, zechciejmy im złożyć najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Dziękujemy Wam Panie za wieloletnią, społeczną pracę. Życzymy dalszej twórczej działalności, aktywizacji lokalnego społeczeństwa, przekazywania wartości wspólnotowych i działań kolektywnych. Ogromne słowa uznania i podziękowania za prowadzoną działalność kulturalną, nieustanną pracę i dbałość oraz zaangażowanie w upowszechnianie bogatej regionalnej tradycji i pogłębianie pozytywnej współpracy z Samorządem Gminy Zamość. Życzymy Wam wszelkiej pomyślności, kolejnych sukcesów i dalszej satysfakcji z prowadzonej działalności.

GOK: AW