Jubileusz 15-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Białobrzegach

301

W 1918 roku formacje kobiet wiejskich w Polsce przyjęły wspólna nazwę „Koło Gospodyń Wiejskich”. W tym trudnym czasie, kiedy samorządność dopiero zaczynała się kształtować, kobiety stawiały sobie do realizacji bardzo ambitne i twórcze zadania. Chęć zaangażowania w aktywację społeczeństwa i działania na jego rzecz skłoniła Panie z Białobrzeg do założenia, dokładnie 15 lat temu Koła Gospodyń Wiejskich. Powstało ono z inicjatywy sołtysa – Dariusza Tłuczkiewicza, a pierwszą przewodniczącą nowo powstałej formacji została Pani Bożena Pacanek. Od 2013 roku do dziś funkcję tą pełni Pani Zofia Tłuczkiewicz. Panie aktywnie działały w swoim rodzinnym środowisku aktywizując lokalnych mieszkańców podczas organizowania wspólnych spotkań i warsztatów. Zawsze uśmiechnięte, tryskające energią i pomysłami chciały działać na rzecz promocji i rozwoju lokalnego społeczeństwa. Członkinie Koła organizowały spotkania opłatkowe oraz ostatkowe, lokalne dni kobiet, dni dziecka, andrzejki i mikołajki. Wszystkie inicjatywy przeprowadzały według autorskich projektów. Otwarte na ludzi i ich potrzeby, potrafiły sprostać niejednemu wyzwaniu. Z sercami na dłoni pomagały każdemu, kto tylko ich potrzebował. Niosły pomoc podczas wielu akcji pomocy i charytatywnych. Od pierwszych miesięcy istnienia pamiętały o działaniach aktywizacyjnych i scalających lokalnych mieszkańców. Organizowały otwarte warsztaty rękodzielnicze oraz kulinarne. Były współorganizatorkami pierwszego festynu rodzinnego zorganizowanego w Białobrzegach o charakterze gminnym. Brały czynny udział w dożynkach. Zawsze z pieczołowitą starannością wiły wieniec dziękczynny. Maszerowały w korowodzie dożynkowym godnie i z dumą reprezentując swoją miejscowość oraz przygotowały prezentację stoiska sołeckiego. Zawsze prezentowały na nim bogate rękodzieło artystyczne oraz swoje kulinaria. Pasją Kobiet z Białobrzeg jest niewątpliwie kucharzenie. Stale i z sukcesami uczestniczą w pokazach i konkursach kulinarnych, gdzie nie raz otrzymały nagrody i wyróżnienia. Na najbardziej zasługujące na pochwałę uznaje się uzyskanie certyfikatu gastronomicznego na „pączki ziemniaczane”. Koło wielokrotnie promowało gminę Zamość na wielu wyjazdach, kiermaszach czy forach aktywistów lokalnych. Dziś w roku trudnym, pandemicznym, chciejmy im złożyć najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Dziękujemy za wieloletnią, społeczną pracę. Życzymy dalszej twórczej działalności, aktywizacji lokalnego społeczeństwa, przekazywania wartości wspólnotowych i działań kolektywnych. Ogromne słowa uznania i podziękowania za prowadzoną działalność kulturalną, nieustanną pracę i dbałość oraz zaangażowanie w upowszechnianie bogatej regionalnej tradycji i pogłębianie pozytywnej współpracy z Samorządem Gminy Zamość. Życzymy Wam wszelkiej pomyślności, kolejnych sukcesów, dalszej satysfakcji z prowadzonej działalności.

Więcej o Kole Gospodyń Wiejskich w Białobrzegach