Innowacja pedagogiczna „Magiczna moc bajek” w SP w Płoskiem

159

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Płoskiem realizuje innowację pedagogiczną „Magiczna moc bajek”, której wyrazem jest bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych.

Innowacja oparta jest o Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”. Organizatorem Projektu jest Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle.

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni, jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Innowacja jest odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizowana jest przez 3 grupy przedszkolne i klasę I SP Płoskie. W I semestrze 2019-2020 zrealizowano następujące tematy: „Szanuję drugiego człowieka”, „Kto to jest Przyjaciel?” „Czy inny znaczy gorszy”,  „Magiczne słowa i gesty”, „Czy warto kłamać?”. Działania innowacyjne będą realizowane do maja 2020r.

Dotychczasowe działania czytelnicze pozwoliły dzieciom nabyć nowe umiejętności społeczne i emocjonalne, oraz umożliwiły najmłodszym łatwiejsze identyfikowanie swoich przeżyć. Czytanie uczy ich odróżniania dobra od zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój uczuć i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Odpowiednio dobrana literatura dziecięca wzbogaca ich wiedzę, rozwija intelekt, a także jest źródłem rozrywki i zabawy.

SP Płoskie