Informacja dla Rolników o oszacowanie szkód w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych

814

Wójt Gminy Zamość informuje, że Rolnicy, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mającymi miejsce na terenie Gminy Zamość w dniu 11 czerwca, mogą je zgłaszać do Urzędu Gminy Zamość na drukach dostępnych TUTAJ.
Wniosek o oszacowanie strat wraz z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Zamość (parter pokój nr 1) a dodatkowe informacje uzyskać w pok. 27 tel. (84) 639 29 59 wew.41. Do złożonego wniosku należy dołączyć oświadczenia o stratach, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód. Druki wniosków i oświadczeń dostępne są też w siedzibie Urzędu (pok nr 1).
Złożone wnioski zostaną zweryfikowane przez komisję powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Zamość i przesłane do Wojewody Lubelskiego.

Zamość, dnia 15.06.2020 r.
Ryszard Gliwiński
Wójt Gminy Zamość