Informacja dla Rolników o oszacowanie szkód w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych

244

Wójt Gminy Zamość informuje, że Rolnicy, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mającymi miejsce na terenie Gminy Zamość w dniu 29 lipca 2020 r. , mogą je zgłaszać do Urzędu Gminy Zamość na drukach dostępnych na stronie internetowej Gminy www.gminazamosc.pl
Wniosek o oszacowanie strat wraz z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Zamość (parter pokój nr 1) a dodatkowe informacje uzyskać w pok. 27 tel. (84) 639 29 59 wew. 41. Do złożonego wniosku należy dołączyć oświadczenia o stratach, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód. Druki wniosków i oświadczeń dostępne są też w siedzibie Urzędu (pok nr 1).
Złożone wnioski zostaną zweryfikowane przez komisję powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Zamość i przesłane do Wojewody Lubelskiego.

Pobierz wnioski

Zamość, dnia 30.07.2020 r.

Ryszard Gliwiński
Wójt Gminy Zamość