Informacja dla mieszkańców Gminy Zamość

775

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu w związku z okresem zimowym zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych w miejscach niegwarantujących bezpiecznego pobytu, a tym bardziej noclegu.

Prosimy o zgłaszanie informacji o osobach wymagających pomocy do:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu
ul. Szczebrzeszka 120, 22-400 Zamość
tel. 84 638-20-17, 506-394-179, 506-394-116

Informacje oraz zgłoszenia o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców Lubelszczyzny można również uzyskać w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w telefonii interwencyjnej, tel. 987.