Zmieniony harmonogram dostarczania maseczek ochronnych Mieszkańcom Gminy Zamość

6701

Przyczyny techniczne związane z szyciem maseczek są powodem zmiany harmonogramu dostarczania ich Mieszkańcom Gminy.
Akacja obejmuje szycie i dostarczenie Mieszkańcom 14 000 maseczek, do około 7 000 gospodarstw domowych. W proces produkcji zaangażowanych jest kilkadziesiąt Pań z Gminy Zamość. Maseczki dostarczane będą przez 12 zespołów Strażaków Ochotników. To poważne wyzwanie logistyczne. Dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Maseczki ochronne rozwozić będą Strażacy z Jednostek OSP Gminy Zamość. Aby nie stwarzać dodatkowego zagrożenia zdrowotnego, Strażacy nie będą wchodzić na posesje. Pozostawią maseczki w skrzynkach pocztowych i na ogrodzeniach posesji.
W określonych powyżej dniach proszę sprawdzać skrzynki pocztowe i ogrodzenia posesji. Na ogrodzeniach Strażacy pozostawią maseczki w jednorazowych foliowych reklamówkach, wewnątrz których będą one w zamkniętym foliowym opakowaniu.

Zamość, dnia 21 kwietnia 2020 roku