Gryf ma się dobrze!

458

Z Tomaszem Bondyrą, prezesem Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego GRYF Gmina Zamość, o działalności klubu, popularyzacji piłki nożnej, modernizacji stadionu w Zawadzie, certyfikacji PZPN, pozyskaniu środków zewnętrznych i przyszłorocznym jubileuszu rozmawiał Konrad Węgrzyn (www.gryfgminazamosc.pl).

 

Konrad Węgrzyn (KW): W listopadzie oddano do użytku wyremontowany stadion gminny w Zawadzie, na którym STS GRYF trenuje swoich podopiecznych. Jakie prace wykonano i od kiedy będzie można rozgrywać spotkania piłkarskie na obiekcie?

Tomasz Bondyra (TB): Tak, samorząd Gminy Zamość zakończył już drugi etap modernizacji stadionu. W ramach zadania Gmina sfinansowała z własnych środków i unijnej dotacji przebudowę boiska piłkarskiego oraz instalację oświetlenia na masztach. Ponadto, wykonano trybunę terenową, trybuny dla kibiców oraz wiaty dla zawodników. Na budynku klubowym zainstalowano panele fotowoltaiczne. Pozostało kilka drobnych prac do wykonania, m.in. płotek oddzielający trybuny od boiska. Mam nadzieję, że po pozytywnej weryfikacji stadionu przez OZPN samorząd gminny umożliwi nam od rundy wiosennej w 2021 r. rozgrywanie meczów w Zawadzie.

 

KW: Drużyna seniorów ma za sobą rozegraną pierwszą rundę w historii klubu w IV Lidze. Jak, jako prezes klubu, ocenia Pan ten okres pod względem organizacyjnym i sportowym? Czy założone cele na ten czas zostały zrealizowane?

TB: Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne to, ze względu na w/w budowę, mecze w roli gospodarza rozgrywaliśmy na stadionie w Szczebrzeszynie. Pomyślnie przebrnęliśmy przez system licencyjny więc uważam, że jako Zarząd sprostaliśmy zadaniu. Natomiast jeśli chodzi o aspekt sportowy, to czuję lekki niedosyt, ponieważ gdyby nie passa porażek, która nam się przytrafiła, nasz dorobek punktowy byłby większy. Musimy się dobrze przygotować do rundy wiosennej i wygrywać od początku, aby zachować status czwartoligowca. Jeśli chodzi o realizację celów, to cel jest jeden: utrzymanie się w IV Lidze, a jesteśmy dopiero w połowie drogi.

 

KW: Pod koniec poprzedniego roku klub otrzymał z Polskiego Związku Piłki Nożnej certyfikację, którą rozpoczęto realizować wraz z początkiem obecnego roku. Co się mieści w jej ramach? Czy STS GRYF Gmina Zamość spełnia wszystkie obowiązki nakładane przez związek i realizuje je zgodnie z wyznaczonymi kryteriami?

TB: Klub nasz pomyślnie przeszedł weryfikację i otrzymał certyfikację PZPN na poziomie brązowym. Program wymusza na szkółkach m.in. zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry szkoleniowej, zadbanie o infrastrukturę i sprzęt treningowy czy pracę zgodnie z obranym programem szkolenia. Wszystko po to, by dbać o rozwój kandydatów i kandydatek na piłkarzy, a także by zmaksymalizować ich szanse na dojście do poziomu profesjonalnego. W tym roku mieliśmy 4 kontrole z PZPN i otrzymaliśmy pozytywną ocenę. To dowód, że praca z dziećmi w akademii GRYF odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami. Nadmienię, że w tym roku pozytywnie przeszło go 390 podmiotów w skali kraju. Z kolei, w efekcie jego negatywnej oceny, certyfikaty odebrano 166 szkółkom.

 

KW: Poza certyfikatem, nowością jest również program FIO, a więc Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Czym jest ten fundusz, jakich inicjatyw dotyczy, jaki jest jego cel? O jakim budżecie jest tu mowa?

TB: Stowarzyszenie nasze w tym roku realizuje projekt „Ze Sportem ku zmianom” w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2014‑2020, organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rozwijania kompetencji społecznych, tworzenie długofalowej współpracy poprzez działania aktywizacyjne, rekreacyjne i edukacyjne, przyczyniające się do wzrostu zaangażowania w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne. Beneficjentami projektu są mieszkańcy Gminy Zamość, a w szczególności dzieci i młodzież, oraz kobiety i mężczyźni w wieku aktywności zawodowej, a także seniorzy. Dla dzieci i młodzieży prowadzono warsztaty edukacyjno-wzmacniające „Fair-Play”, polegające na systematycznym stacjonarnym prowadzeniu zajęć sportowych w miejscowościach naszej Gminy. Warsztaty wzmacniająco-aktywizujące dla kobiet pn. „Kobieta Silna, bo aktywna” obejmowały ćwiczenia typu fitness, wzmacniające kondycję fizyczną i psychiczną oraz ćwiczenia skutecznej samoobrony przed aktami przemocy fizycznej i psychicznej. Mężczyźni uczestniczyli w warsztatach aktywizująco-usprawniających „Skuteczny i zaangażowany”, wzmacniających aktywność i wydolność fizyczną, zwiększających świadomość w obszarze znaczenia kultury fizycznej i sportu powszechnego dla rozwoju człowieka, a także w zajęciach z technik regeneracyjnych i psychologicznych. Projekt był realizowany do końca listopada, a jego wartość to kwota 120 000 zł.

 

KW: W tym roku przypada 30. rocznica przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego, w tym samorządów gminnych. Jak, jako prezes GRYF’a, ocenia Pan współpracę na odcinku klub – Gmina?

TB: Uważam, że współpraca z samorządem Gminy Zamość układa się bardzo dobrze na wielu płaszczyznach. Jako stowarzyszenie staramy się realizować zadania zgodnie z założeniami Gminy w obszarze kulturalno-sportowym, czego przykładem jest realizacja programu FIO. Najważniejszym celem jest zdrowie mieszkańców naszej Gminy, a my poprzez swoje działania chcemy zachęcać ludzi do aktywności fizycznej w każdym wieku. Samorząd Gminy Zamość stworzył bardzo dobre warunki do realizacji zadań. Mam tu na myśli bardzo dobrą bazę sportową (gminny stadion w Zawadzie, kompleks boisk ORLIK w Żdanowie, szkolne hale sportowe) oraz pomoc finansową w ramach programów dotacyjnych. Korzystając, pragnę podziękować za zaufanie, wszelką pomoc i wsparcie, jaką nasze stowarzyszenie otrzymuje od samorządu i jednostek samorządowych naszej Gminy.

 

KW: Czy sytuacja w związku z epidemią Covid-19 miała wpływ na funkcjonowanie klubu?

TB: Oczywiście, miało to swoje odzwierciedlenie w organizacji pracy klubu. Cały czas musieliśmy aktualizować kalendarz działań ze względu na obostrzenia (brak możliwości prowadzenia zajęć, zamknięte hale, boiska), a przy tym musieliśmy realizować zadania w ramach dotacji z Gminy Zamość, Ministerstwa Sportu i programu FIO. Wymagało to dużo pracy i zaangażowania wielu osób, aby sprostać zadaniom w nowej sytuacji. Siłą napędową byli nasi zawodnicy i ich rodzice, którzy prosili, abyśmy cały czas prowadzili zajęcia, pomimo zamknięcia szkół.

 

KW: Jednak pomimo czasowego lockdownu wszystkie grupy STS GRYF uczestniczyły w turniejach i rozgrywały swoje mecze w ligach. Jak ocenia Pan ten kończący się rok pod względem sportowym i organizacyjnym? Czy jest Pan zadowolony z osiągnięć i drogi jaką podąża klub?

TB: Podsumowując, uważam, że był to rok GRYFA w każdym aspekcie. Jeśli chodzi o aspekt sportowy – historyczny awans seniorów do IV Ligi, rozwój akademii Gryf – system certyfikacji, udział w turniejach i rywalizacja z mocnymi drużynami (Rzeszów, Krosno), udział w obozach sportowych (Sanok, Dębica), w miesiącach wakacyjnych prowadziliśmy zajęcia w 10 miejscowościach naszej Gminy 2 razy w tygodniu dla dzieci i młodzieży, prowadzenie amatorskiej ligi orlika. Jeśli chodzi o względy organizacyjne to rok pełen wyzwań logistycznych związanych z pracami budowlanymi na zawadzkim stadionie i realizacją programów dotacyjnych. Cieszy fakt, że mamy do dyspozycji zmodernizowany stadion w Zawadzie, który razem z trawiastym boiskiem w Żdanowie pozwoli nam dalej rozwijać skrzydła. Jako prezes jestem zadowolony, że nasz budżet został odpowiednio zbilansowany, tzn., że wsparcie samorządu Gminy to część składowa (69%), a nie pełne finansowanie zadań. Mam nadzieję, że rok zamkniemy jeszcze jednym sukcesem – podpisaniem umowy partnerskiej z akademią klubu ekstraklasy. Jeśli popatrzeć na drogę, jaką przebył GRYF od 2011 roku, to uważam, że trudne decyzje, które wtedy podejmował Wójt Ryszard Gliwiński, i zaufanie, jakim nas obdarzono, obroniły się. Dziś GRYF to marka na piłkarskiej mapie Lubelszczyzny – to 7 drużyn i ponad 150 aktywnych dzieci i młodzieży. Zdaję sobie sprawę, że na przestrzeni tych 10 lat były błędy i jako cała organizacja musimy pracować jeszcze mocniej, i na bazie już zdobytego doświadczenia rozwijać się jeszcze bardziej, aby sprostać dzisiejszym wymaganiom.

 

KW: W takim razie, jakie są plany klubu na najbliższy 2021 rok, w którym GRYF będzie świętował swój ważny jubileusz? Czy jest przewidziana organizacja wydarzenia, które to uczci?

TB: Mamy kilka pomysłów na uczczenie 10-lecia istnienia naszego stowarzyszenia, niemniej jednak stan epidemii w kraju wymusza na nas pewne korekty. Chcielibyśmy połączyć obchody tego jubileuszu z turniejem im. Jana Wojtaszka oraz oficjalnym otwarciem zmodernizowanego przez Gminę stadionu. Na tę chwilę za wcześnie na konkrety, nie uzgadnialiśmy tego jeszcze z Wójtem Gminy. Jeśli będzie znany szczegółowy plan, oczywiście przekażemy go do publicznej wiadomości. Póki co, życzę wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.