#GaszynChallenge – mobilizacja przy Izbie w Wysokiem

275

Aż trzy podmioty działające w Sołectwie Wysokie wzięły udział w popularnej ostatnio akcji charytatywnej pod nazwą #GaszynChallenge. To sportowe wyzwanie jest pretekstem do finansowego wspierania potrzebujących – zwłaszcza chorych dzieci.

Koło Gospodyń Wiejskim w Wysokiem wspólnie z reprezentantami Sołectwa pod przewodnictwem Sołtys, Katarzyny Szałacha, licznie stawiło się 6 lipca 2020 r. przed budynkiem Regionalnej Izby Pamięci, wyrażając gotowość do wykonania zadania. Miejscowe KGW otrzymało nominację od Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej, zaś Sołectwo – od sąsiadów z Chyżej. Tempo przysiadów dyktowała Wanda Szpuga, przewodnicząca KGW. Kolejne nominacje skierowane zostały do KGW w Żdanówku, KGW w Łapiguzie oraz do sołectwa Mokre.
Wyzwanie podjęło również Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką” z prezes Agnieszką Kwoką na czele. W odpowiedzi na nominację od sołectwa Bortatycze Kolonia liczna ekipa członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców wykonała 10 „regulaminowych” przysiadów. Meldując wykonanie zadania, kolejne nominacje Stowarzyszenie skierowało do KGW Bortatycze Kolonia, KGW Bortatycze oraz do firmy Cornagra z Wysokiego.
W obydwu przypadkach zebrane pieniądze przekazane zostały na wsparcie zamojskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem”.

GOK: MW