Finaliści konkursu o Unii Europejskiej

282

Uczniowie klasy 5 Szkoły Podstawowej w Lipsku – Natalia Stręciwilk, Agata Łapa, Paulina Łapa i Marcel Gmitrzuk zostali finalistami II etapu konkursu „Zjednoczeni w Europie” w kategorii szkół podstawowych. Wyniki okazały się wielką i satysfakcjonującą niespodzianką. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Celem konkursu było pogłębienie i upowszechnienie wiedzy uczniów szkół średnich i podstawowych województwa lubelskiego na temat członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz historii Unii Europejskiej. Konkurs składał się z II etapów i miał charakter zespołowy, który liczył od 2 do 4 uczniów wraz z opiekunem. Pierwszy etap polegał na przygotowaniu projektu edukacyjnego. Nasza drużyna wykonała dwustronną planszę na temat historii UE oraz członkostwa Polski w Unii. Drugi etap realizowany był w Lublinie i miał formę gry miejskiej. Każdy zespół musiał zmierzyć się z siedmioma zadaniami, sprawdzającymi wiedzę oraz sprawność uczestników. Punkty kontrolne znajdowały się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty, Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS oraz w biurze Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Nasi uczniowie doskonale poradzili sobie z zadaniami, gdzie liczył się czas i oczywiście poprawność wykonania. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Zespół  redakcyjny SP w Lipsku