Doposażenie młodej organizacji

151

Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiem w lutym br. wzięło udział w konkursie grantowym ogłoszonym przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4” i dostało dofinansowanie w kwocie 3410,00 zł na realizację zadania pn. „Doposażenie KGW – szansa na rozwój”. W ramach jego realizacji w sierpniu br. członkinie Koła zakupiły sprzęt biurowy – urządzenie wielofunkcyjne HP Color Laser, mikrofony bezprzewodowe oraz stolik pod projektor. Realizacja projektu wzmocni pozycję KGW w Wysokiem na tle innych organizacji i przyczyni się do podejmowania nowych przedsięwzięć i realizacji działań statutowych.