„Do zobaczenia” z pieśnią na ustach…

335

Z dniem 17 sierpnia 2020 r. dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku mianowany został proboszczem parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie. W ciągu niemal sześciu lat obecności w Lipsku, ksiądz Tomasz Winogrodzki nie tylko zyskał sobie ogromną sympatię okolicznych mieszkańców, ale również zaangażował się w życie kulturalne i sportowe Gminy Zamość. Dlatego też dnia 6.09.2020 r. silna grupa parafian z Parafii Lipsko, w tym składy trzech miejscowych zespołów śpiewaczych, stawiła się w podkarpackim Krzeszowie na Mszy św., inaugurującej posługę duszpasterską nowego Proboszcza.

Ksiądz Tomasz Winogrodzki jako Proboszcz Parafii Lipsko, w ciągu ostatnich 5 lat dał się poznać jako bardzo otwarty człowiek, aktywny społecznik i zapalony piłkarz. To właśnie dzięki jego przychylności i zaangażowaniu udało się wspólnie z Samorządem Gminy Zamość i Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizować w Lipsku 4 edycje Festiwalu Pieśni Maryjnej oraz wiele kulturalnych wydarzeń plenerowych i świetlicowych. Pod skrzydłami jego Parafii działały m.in. zespół Baryton, grupa teatralna Amator oraz schole dziecięce i młodzieżowe. Z kolei jako miłośnik i propagator piłki nożnej tchnął wiele energii w mecze, odbywające się regularnie na boisku obok kościoła w Lipsku oraz w funkcjonowanie klubu DKS Gaudium, którego był trenerem i Prezesem. Dlatego też nie było dla nikogo zaskoczeniem, że na Mszy św., inaugurującej jego obecność w nowej Parafii w Krzeszowie na Podkarpaciu, pojawiło się tak dużo osób z jego „starej” Parafii Lipsko z Gminy Zamość.
Krzeszów położony jest w powiecie niżańskim (Nisko). Budowę istniejącego tam kościoła rozpoczęto w 1727 r. więc niedługo ta Parafia świętować będzie 300-lecie istnienia obecnej świątyni. Drewniana dzwonnica oraz gmach kościoła z gruntownie odnowionym rokokowym wnętrzem robią wrażenie. Wzrok przykuwają również zabytkowe 15-głosowe organy i barokowa, bogato zdobiona, ambona. Ale w nowej Parafii nie zabraknie pracy dla energicznego, nowego Proboszcza.
Swojego dotychczasowego proboszcza „żegnały” w Krzeszowie śpiewem aż 3 formacje z Gminy Zamość: Echo Lipska, Białowolanki oraz grupa Baryton. Nie zabrakło kwiatów, ciepłych słów i obietnic wzajemnych odwiedzin. Ogromną niespodzianką podczas części artystycznej była piosenka napisana specjalnie dla księdza Tomasza, pełna humoru i odniesień do wspólnie spędzonych lat. Spotkanie dotychczasowych i nowych parafian było też okazją do integracji dwóch środowisk oraz wzajemnego poznania się. Nawet deszczowa pogoda nie zakłóciła spotkania, o czym świadczą szerokie, szczere uśmiechy na wspólnym pamiątkowym zdjęciu. Co ważne, dla mieszkańców Gminy Zamość to nie było pożegnanie, tylko zwyczajne „Do zobaczenia”.

GOK: Małgorzata Wołoszyn i JK