Czytanie wzbogaca

290

Pod takim hasłem dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Żdanowie obchodziły 8 maja Dzień Bibliotekarza, który jednocześnie rozpoczynał Tydzień Bibliotek. Bogata oferta zaplanowanych zajęć odbywających w formie pracy zdalnej, związanych z biblioteką uświadomiła przedszkolakom, że książka może być ich przyjacielem, że jest prawdziwym źródłem wiedzy, ale również ucieczką od rzeczywistości i wielką podróżą po świecie fantazji.
Dzieci chętnie podejmowały proponowane działania. Poznały etapy powstawania książki, wykonały swoją własną zakładkę oraz stworzyły zbiór życzeń książki. Udały się również na wirtualną wycieczkę do biblioteki, podczas której zaznajomiły się z pracą bibliotekarza, zwróciły uwagę na wyposażenie biblioteki i dowiedziały się w jaki sposób korzysta się ze zgromadzonego księgozbioru.
Podsumowaniem tygodniowych zajęć i wyrazem zaangażowania dzieci są własnoręcznie wykonane książeczki.

Zespół wychowania przedszkolnego