Czyste powietrze wokół nas

632

My się dymu boimy, więc papierosiaki-straszaki robimy

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci z oddziałów przedszkolnych w Żdanowie realizowały program „Czyste powietrze wokół nas” . Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
Program ten skierowany był nie tylko do dzieci, ale również ich rodziców
i opiekunów, a jego głównym celem był wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Podczas realizacji programu dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów, miały okazję poznać, w jaki sposób mogą czuć się, gdy ktoś obok nich pali papierosy. Dzieci zakładały hodowlę roślin, które są tak ważne dla naszego środowiska. Poznały historię Danusia, który wybrał się na wycieczkę pociągiem, miały okazję wypowiedzieć się na temat odczuć smoka podczas przebywania w zadymionym wagonie
i w wagonie, w którym nikt nie palił papierosów.
Następnie dzieci wykonały portret Dinusia. Śpiewały piosenkę o Dinku, kolorowały postać Dinka oraz wykonały papierosiaki- straszaki, które mają zniechęcić do palenia.

Zespół wychowania przedszkolnego