Częściowe wznowienie działalności GOK-u

950

Ogłoszenie Dyrektora GOKGZ aktualizacja na dzień 08.07.2020 r. o częściowym wznowieniu realizacji wybranych elementów oferty Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, powiązanej z organizacją zgromadzeń.

W związku ze stanem epidemii w Polsce i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.05.2020 r. (Dz.U. z dn. 16.05.2020 r., Poz. 878) Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem wprowadza częściowe wznowienie wybranych elementów działalności, z zachowaniem reżimu sanitarnego, wg poniższych informacji.

WZNAWIA SIĘ w ograniczonym zakresie:

 • udostępnianie gminnego obiektu sportowego Moje Boisko „Orlik 2012” w Żdanowie – wg nowego regulaminu;
 • udostępnianie boiska piłkarskiego gminnego kompleksu kulturalnego w Lipsku obok kościoła parafialnego – wg nowego regulaminu;
 • zajęcia ruchowo-taneczne plenerowe, zlokalizowane na obiekcie Moje Boisko „Orlik 2012” w Żdanowie;
 • możliwość zwiedzania ekspozycji Regionalnej Izby Pamięci Gminy Zamość w Wysokiem – w dozwolonym zakresie limitu zwiedzających;
 • organizację prób gminnych zespołów i podmiotów artystycznych w pomieszczeniach obiektów gminnych – wg nowego regulaminu;
 • organizację wydarzeń plenerowych z udziałem publiczności na gminnych boiskach sportowych – z limitem do 150 osób w obrębie boiska.

POZOSTAJĄ W MOCY POPRZEDNIE DECYZJE, że do odwołania obowiązuje:

 • odwołanie prób i zawieszenie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola,
 • odwołanie planowanych wydarzeń festynowych z udziałem publiczności, organizowanych lub współorganizowane przez GOKGZ w Gminie,
 • odwołanie realizacji oferty kulturalno-oświatowej (zajęciowej i świetlicowej), prowadzonej przez pracowników GOKGZ, polegającej na zbiorowych formach kultury i rozrywki, zakładających możliwość bezpośredniego kontaktu, na rzecz produkcji i emisji internetowych materiałów w ramach akcji #zostanwdomu,
 • odwołuje się dyżury Animatorów z GOKGZ i Opiekunów świetlic, ustalone wcześniej w harmonogramie udostępniania gminnych świetlic,
 • odwołuje się zajęcia ruchowo-taneczne w pomieszczeniach na terenie Gminy (świetlice, szkoły), na rzecz produkcji i emisji w internecie filmów instruktarzowych w ramach akcji #zostanwdomu.

Tel. informacyjny nt. w/w decyzji – GOKGZ w Wysokiem: 519 386 528