Częściowe wznowienie działalności GOK-u

349

aktualizacja na dzień 25.05.2020

OGŁOSZENIE DYREKTORA GOKGZ O CZĘŚCIOWYM WZNOWIENIU REALIZACJI WYBRANYCH ELEMENTÓW OFERTY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY GMINY ZAMOŚĆ, POWIĄZANEJ Z ORGANIZACJĄ ZGROMADZEŃ

W związku ze stanem epidemii w Polsce i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.05.2020 r. (Dz.U. z dn. 16.05.2020 r., Poz. 878) Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem wprowadza częściowe wznowienie wybranych elementów działalności, z zachowaniem reżimu sanitarnego, wg poniższych informacji.

WZNAWIA SIĘ w ograniczonym zakresie:

• udostępnianie gminnego obiektu sportowego Moje Boisko „Orlik 2012” w Żdanowie – wg nowego regulaminu;
• udostępnianie boiska piłkarskiego gminnego kompleksu kulturalnego w Lipsku obok kościoła parafialnego – wg nowego regulaminu;
• zajęcia ruchowo-taneczne plenerowe, zlokalizowane na obiekcie Moje Boisko „Orlik 2012” w Żdanowie;
• możliwość zwiedzania ekspozycji Regionalnej Izby Pamięci Gminy Zamość w Wysokiem – w dozwolonym zakresie limitu zwiedzających;
• organizację prób gminnych zespołów i podmiotów artystycznych w pomieszczeniach obiektów gminnych – wg nowego regulaminu.

POZOSTAJĄ W MOCY POPRZEDNIE DECYZJE, że do odwołania:
• odwołuje się wydarzenia kulturalne z udziałem publiczności, organizowane lub współorganizowane przez GOKGZ na terenie Gminy,
• odwołuje się realizację całej oferty kulturalno-oświatowej (zajęciowej i świetlicowej), prowadzonej przez pracowników GOKGZ, polegającej na zbiorowych formach kultury i rozrywki, zakładających możliwość bezpośredniego kontaktu, na rzecz produkcji i emisji internetowych materiałów w ramach akcji #zostanwdomu,
• odwołuje się dyżury Animatorów z GOKGZ i Opiekunów świetlic, ustalone wcześniej w harmonogramie udostępniania gminnych świetlic,
• odwołuje się zajęcia ruchowo-taneczne w pomieszczeniach na terenie Gminy (świetlice, szkoły), na rzecz produkcji i emisji w internecie filmów instruktarzowych w ramach akcji #zostanwdomu,

 

Tel. informacyjny nt. w/w decyzji – GOKGZ w Wysokiem: 519 386 528

________________________________________


OGŁOSZENIE nt. filii BIBLIOTEKI w obiekcie GOKGZ w Wysokiem

Z dniem 11 maja 2020 r. wznawia się realizację oferty Biblioteki Publicznej Gminy Zamość Filia w GOKGZ w Wysokiem
przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego.
Tel. informacyjny nt. funkcjonowania Biblioteki i filii na terenie Gminy: (84)616 65 64