Bezpłatnej porady nt. dofinansowania od Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

98

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie w związku z naborem wniosków na “Restrukturyzację małych gospodarstw” (nabór wniosków od 31 marca do 29 maja 2020 r.), “Premii dla młodych rolników” (nabór przewidywany w maju), “Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” (nabór przewidywany w czerwcu), udzieli bezpłatnej porady na temat tego, kto może ubiegać się na tego typu dofinansowania.
Osobom które będą spełniały wymogi i będą chciały o takie dofinansowania się ubiegać , pomoże odpłatnie według cennika LODR kompleksowo sporządzić wniosek i biznesplan.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 661 410 402.