Akcja Mikołajkowa

123

W Szkole Podstawowej w Żdanowie zgodnie z wieloletnią tradycją została zorganizowana Akcja Mikołajkowa. W tym roku w wesołym i wspólnym świętowaniu przeszkodziła nam pandemia COVID-19, jednak pedagog szkolny we współpracy z cała radą pedagogiczną szkoły zorganizował Zdalną Akcję Mikołajkową. Miała ona na celu zintegrować uczniów, poprawić im samopoczucie oraz pokazać iż mimo że nastał trudny czas izolacji społecznej to jednak warto dążyć do utrzymywania relacji przyjacielskich. Dzieci miały za zadanie zrobić zdjęcie z symbolami świątecznymi bądź przy choinkach. Bardzo chętnie się zaangażowały w akcję.