Życzenia i nagrody dla Nauczycieli gminnych szkół

871

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej grono kilkudziesięciu nauczycieli z gminnych szkół spotkało się w świetlicy Urzędu Gminy Zamość. Dnia 18 października 2019 r. Wójt, reprezentując Samorząd Gminy Zamość, uhonorował Ich dziękując za trud niesienia oświaty. Nauczyciele odebrali nagrody, wyróżnienia i pisemne podziękowania.

Uroczyste spotkanie zaproszonych nauczycieli w świetlicy Urzędu Gminy Zamość z udziałem Wójta Ryszarda Gliwińskiego, szkolnej kadry kierowniczej i przedstawicieli gminnego samorządu było związane z przyznaniem i wręczeniem nagród, wyróżnień i podziękowań z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nauczyciele ze szkół gminnych, jak i „stowarzyszeniowych”, wysłuchali serdecznych podziękowań i życzeń z ust nie tylko Wójta, ale i Przewodniczącego Rady Gminy Zamość Wojciecha Suchowicza oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Gminy Zamość Krzysztofa Ostasza, a także Z-cy Dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego Konrada Dziuby. Podczas uroczystości wręczono Nagrody Wójta dla wyróżnionych nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze oraz zaangażowanie w życie szkoły. Nagrody otrzymały Joanna Wałczuk-Piech – nauczyciel Szkoły Podstawowej  w Płoskiem, Ewa Łapa – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej, Renata Bekier – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mokrem, Sylwia Buczak-Antosiuk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Agata Kuźma – nauczyciel Szkoły Podstawowej  w Wysokiem, Ewa Palonka – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Żdanowie, Bożena Monachowska – nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Ewa Sokołowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sitańcu i Mariola Sirko-Głuchowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej.
W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” w Białowoli, z Prezesem Stowarzyszenia Aliną Korneluk na czele. Podczas uroczystości wręczono też nagrody Prezesa Stowarzyszenia dla wyróżnionych nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze oraz zaangażowanie w życie szkoły. Nagrody otrzymali Barbara Bednarczuk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Białowoli, Renata Michorowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lipsku oraz Dorota Wybranowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pniówku. Gratulacje!

GOK na podstawie relacji z CUW Gminy Zamość