Zapytanie radnego Wojciecha Suchowicza w sprawie udzielenia informacji o wartości zaległości wynikających z decyzji podatkowych na koniec III kwartału 2018 r.

826
Szczegóły