Zapytanie ofertowe nr 3/2019 z dnia 27 maja 2019 r. na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu, produkcji i emisji filmu promocyjnego, reportażu radiowego i spotów radiowych dla projektu pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020

947

Szczegóły    Rozstrzygnięcie zapytania