Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu projektu pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”

1040

Zapytanie ofertowe_1_2019_audyt projektu

Załączniki nr 1, nr 2 i nr 3_zapytanie ofertowe_audyt

Załącznik nr 4__zapytanie ofertowe_audyt

rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1_2019 z dn. 08.01.2019