XIII Międzyszkolny Dzień Języków Obcych w Szkole w Pniówku

731

3 kwietnia 2019r. miały miejsce zmagania językowe młodzieży ze szkół podstawowych należących do Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” w ramach obchodów XIII Międzyszkolnego Dnia Języków Obcych. W konkursie wzięły udział 3-osobowe drużyny ze szkół podstawowych w Białowoli, Lipsku i Pniówku, zarówno w kategorii języka angielskiego jak i niemieckiego. Rywalizacja obcojęzyczna podzielona była na 4 odrębne etapy.  I etap polegał na pisemnym rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego przez każdego ucznia. Tegoroczny test dotyczył takich zagadnień jak: kalendarz, pogoda i czasy przeszłe. Na tym polu wyróżniły się 2 uczennice, które uzyskały największą ilość punktów. Były to: Martyna Sierkowska z SP w Lipsku (j. niemiecki) oraz Magdalena Pyś z SP w Pniówku (j. angielski). Obie dziewczyny zostały nagrodzone specjalnymi statuetkami i nagrodami rzeczowymi. W II etapie przy pomocy telefonów komórkowych poszczególne drużyny rywalizowały między sobą w internetowym quizie „kahoot”, sprawdzającym wiedzę na temat Wielkiej Brytanii i Niemiec. Na tym etapie najlepsi okazali się: drużyna z SP w Pniówku (j. angielski) i drużyna z SP w Lipsku (j. niemiecki). Konkursowicze mieli również okazję zaprezentować własne zdolności artystyczne, recytując dowolny wiersz lub śpiewając dowolną piosenkę w danym języku obcym. Podczas III etapu wysłuchano 4 recytacji wierszy i 2 wykonań wokalnych. Najwyżej oceniono recytację niemieckiego wiersza w wykonaniu ucznia  z SP w Lipsku. Ostatnia IV część konkursu polegała na zaprezentowaniu przez drużyny wykonanych własnoręcznie flag narodowych. Oceniając prace plastyczne dzieci, jury wzięło pod uwagę nie tylko estetykę i pomysłowość wykonania, ale także wkład pracy wniesiony w przygotowanie danej flagi. W tej dziedzinie najwięcej punktów przyznano efektownej fladze kanadyjskiej, wykonanej z różnorodnych materiałów przez grupę  z SP w Białowoli. Ostatecznie po zsumowaniu punktów za wszystkie 4 etapy zwycięzcą konkursu okazała się drużyna niemiecka z SP w Lipsku (Mateusz Detko, Jakub Małyszek, Martyna Sierkowska), przygotowana przez panią Beatę Czeczko. II nagrodę zdobyli gospodarze czyli drużyna angielska (Magdalena Pyś, Tomasz Tyrka, Radosław Kozłowski), przygotowana przez panią Dorotę Wybranowską. II miejsce na podium wywalczyła sobie drużyna niemiecka z Białowoli (Agata Boć, Małgorzata Lepa, Magdalena Adamczuk), przygotowana przez panią Annę Pupiec. Serdecznie gratulujemy uczniom oraz ich nauczycielom. Nagrodzone zespoły otrzymały adekwatne puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostałe drużyny otrzymały dyplomy wyróżnienia oraz nagrody pocieszenia. Wręczono również specjalne podziękowania wszystkim nauczycielkom, które przygotowały dzieci do udziału w konkursie.

Dorota Wybranowska