Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej

144

We wtorek 22 października 2019 roku odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej. Pierwszoklasiści w obecności Pani Kingi Dobromilskiej zastępującej dyrektora zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniowskiej naszej szkoły.
Po krótkim przywitaniu gości odbył się pokaz wiedzy i umiejętności przyszłych uczniów, który wypadł znakomicie. W trakcie składania ślubowania wszyscy pierwszoklasiści obiecali być dobrymi uczniami i wspaniałymi kolegami, swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Aktu pasowania na ucznia dokonała Pani Kinga Dobromilska zastępująca dyrektora. Uczniowie otrzymali od wychowawcy pamiątkowy Dyplom Pasowania na Ucznia. Rodzice i starsi koledzy wręczyli naszym bohaterom upominki. Po skończonej akademii uczniowie pierwszej klasy udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Wszystkim uczniom klasy pierwszej życzymy sukcesów w nauce!

SP Zawada