Szkoła Podstawowa w Płoskiem uczy z wyobraźnią

815

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
Szkoła Podstawowa w Płoskiem aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych.
W ramach tej współpracy w bieżącym roku szkolnym udało nam się zorganizować warsztaty świąteczne w Muzeum Ziemi Zamojskiej. Pani Jolanta Głąb ciekawie opowiadała o tradycjach związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia, prezentowała szopki i ozdoby wykonane ze słomy. Następnie dzieci samodzielnie zrobiły łańcuchy ze słomy i bibułki. Świąteczną tradycję ubierania choinki kultywuje w placówce przedszkolna grupa „Biedronek” i klasa III wraz wychowawcami.
W lutym odbył się długo wyczekiwany przez dzieci bal karnawałowy „W krainie bajek Disneya”, dostępny również dla społeczności lokalnej, był okazją do zapoznania się z ofertą przedszkola, kadrą pedagogiczną i rówieśnikami. Bal bogaty był w takie atrakcje jak: pokazy taneczne, słodki poczęstunek, malowanie twarzy, pokaz baniek mydlanych, bajkowa foto-budka. Zabawa była wyśmienita, a wspomnienia bezcenne!
Wynikiem naszej współpracy był szereg spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. Efektem spotkania strażaków ze Straży Pożarnej była przeprowadzona na terenie placówki próbna ewakuacja dzieci, nauczycieli i pracowników szkoły. Dodatkowo odbyły się prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym.
Ponadto zorganizowano spotkanie z policjantem, które dotyczyło zagadnień bezpieczeństwa na drodze, kontaktów z nieznajomymi i znajomości numerów alarmowych.
W placówce gościliśmy również panią pielęgniarkę. W czasie spotkania dzieci dowiedziały się, w jaki sposób można zapobiegać infekcjom, jak należy o siebie dbać, ubierać się stosownie do pogody, właściwie się odżywiać.
Ciekawym dla dzieci okazało się również spotkanie z leśniczym, p. Jarkiem Kuchtą, który przybliżył życie zwierząt leśnych i przedstawił pracę leśniczego.
Szkoła wzięła udział w warsztatach wielkanocnych „ Pisanka biżuteryjna” zorganizowanych przez Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Gminę Zamość, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość i Wiejskie Koło Gospodyń w Płoskiem podczas których uczestnicy wykonali piękne pisanki z efektem przetartego metalu.
Na szczególną uwagę zasługuje włączenie się rodziców dzieci w akcję charytatywną jaką była zbiórka karmy suchej i mokrej oraz misek i koców dla bezdomnych kotów i psów. Zebrane dary zostały przekazane dla organizacji Adopcje – Zamość. Raz jeszcze, serdecznie dziękujemy rodzicom!

UCZĘ Z WYOBRAŹNIĄ
Dzięki dobrze zorganizowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym realizujemy  z pasją swoje zamierzenia. Potrzebna jest duża aktywność ze strony nauczycieli, by to, co jeszcze uśpione, stało się widoczne i jak najbardziej realne. Nauczyciele SP w Płoskiem brali udział w cyklu szkoleń z p. Ludmiłą Fabiszewską , które odbywały się w cyklu jesienno-zimowym oraz wiosennym. Owocna w szereg praktycznych wskazówek do pracy dla nauczycieli okazała się również kilkudniowa konferencja „Wzmacniacz Nauczanki” w Poznaniu.
Ponadto jesteśmy otwarci na nowe materiały dydaktyczne. Od marca nasze trzy grupy przedszkole biorą udział w zajęciach, które podstawowe zagadnienia programistyczne wdrażają podczas zabaw bazujących na aktywności uczniów tzw. Kodowanie na dywanie– bez użycia tabletów, smartfonów czy komputerów. Zabawy wprowadzające dzieci w świat kodowania poprzez naukę logicznego myślenia czy umiejętności pracy w zespole. Interesującym dla dzieci jest również Ozobot- mini robot, który zabiera dzieci w niesamowitą przygodę rysowania, rozwiązywania problemów i pracy grupowej. Za pomocą kolorowych kodów programują zadania, które wykonuje robot.

REALIZOWANE PROJEKTY
W bieżącym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Piękna Nasza Polska Cała. W ramach obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę grupy przedszkolne oraz klasy I –III brały udział I edycji projektu za który otrzymaliśmy piękny certyfikat. Obecnie bierzemy udział w II edycji tego projektu. Naszym celem w dalszym ciągu jest pogłębianie wiedzy i tożsamości narodowej najmłodszych uczniów. Projekt realizujemy od marca do czerwca 2019 roku.
Klasy I i III przystąpiły do projektu do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Klimatyczna Klasa”. W ramach tego projektu mamy do zrealizowania 6 tematów z edukacji przyrodniczej. Większość zaplanowanych działań zostało już zrealizowanych. Zakończenie projektu przewidziane 29.04.2019r. Dzieci w znacznym stopniu wzbogaciły swoją wiedzę o treści przyrodnicze oraz wykonały wiele ciekawych doświadczeń i eksperymentów. Podsumowaniem naszych działań będzie wysłanie pracy na konkurs ogólnopolski o tematyce przyrodniczej.
Dwie grupy przedszkolne realizują projekt czytelniczy ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury” oparty na postaci Małego Misia, który pełni rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa. Innowacja składa się z 6 projektów, modułów: Mały Miś – czytające przedszkolaki, Mały miś uczy samodzielności, 100 lecie niepodległości. Pokaż radość przedszkolaku! , Kulinarne warsztaty z Małym Misiem, Kuferek Kreatywności Małego Misia, Misiowe aktywności sportowe.
Od października 2018 grupy przedszkole realizują konkurs „Kreatywne przedszkole – twórczy maluch” . Celem konkursu jest kształtowanie kompetencji kluczowych takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym lub obcym, uczenie się poprzez tworzenie mapy myśli, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, świadomość i ekspresja kulturalna, kompetencje społeczne i obywatelskie, kompetencje informatyczne, inicjatywności i przedsiębiorczości.
Kształtowanie kompetencji w placówce z jednej strony ma na celu wyposażenie dziecka w odpowiednią wiedzę, a z drugiej – dostarczenie okazji, które pozwolą wyrobić w nim odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne, a także przez działanie umożliwią kształtowanie odpowiednich postaw.
Szkoła nieustannie podejmuje się szeregu działań dających uczniom możliwość aktywnego i twórczego udziału, by uczyć z wyobraźnią!

Zespół redakcyjny SP w Płoskiem