Sukces Milenki uczennicy SP w Białowoli – Mamy Laur Najlepszgo Recytatora Gminy!

615

Dnia 17 maja 2019r. w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość w Mokrem odbyła się XIII Edycja Konkursu Recytatorskiego o Laur Najlepszego Recytatora Gminy Zamość pod patronatem Wójta Gminy Zamość. Szkołę Podstawową w Białowoli reprezentowali: Szymon Cisek z kl. 0, Milena Gontarz z kl. II oraz Eryk Zarębski z kl. V. Każdy z uczestników prezentował dwa utwory: jeden utwór dowolnego poety Lubelszczyzny oraz drugi wybrany utwór nawiązujący do nurtu literatury patriotycznej. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Jury w swojej ocenie uwzględniało następujące kryteria: dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
Mamy wielki powód do dumy, gdyż to właśnie Milenka Gontarz uczennica kl. II zdobyła zaszczytny Laur Najlepszego Recytatora Gminy Zamość. Nasza uczennica podbiła serca jury i publiczności wyjątkową ekspresją artystyczną recytując wiersze Pani Marii Duławskiej „Awantura w ogrodzie” oraz Józefa Krajewskiego „Moja ziemio rodzinna”. Milena otrzymała pamiątkową statuetkę, dyplom oraz nagrodę. Cieszymy się z wielkiego sukcesu naszej uczennicy.
Serdecznie gratulujemy Milence, Szymonowi i Erykowi za godne reprezentowanie naszej szkoły w konkursie recytatorskim oraz życzymy dalszych sukcesów!!!

Zespół redadkcyjny SP w Białowoli