Sprawozdanie z akcji BohaterON- włącz historię

1970

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadzie od 1 października rozpoczęła się akcja BohaterON- włącz historię. Jest to akcja realizowana przez wrocławskie Fundacje:  Fundację Rosa i Fundację Sensoria. BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Akcja polegała na zapoznaniu się z materiałami przesłanymi do szkoły od organizatora, przeprowadzeniu lekcji z wykorzystaniem w/w materiałów. Oddział 0 oraz klasy I-III rysowały godło Polski, zastanawiały się, kim jest bohater i jakie cechy powinien posiadać oraz wybierały przedmioty potrzebne Powstańcom podczas walki. Redagowali też pocztówki dla żyjących Powstańców Warszawskich, w których dziękowali za ofiarną walkę w obronie stolicy. Klasy IV-VI wskazywały cechy bohatera oraz wskazywały osoby, które ich zdaniem na to miano zasługują, rysowały komiksy o losach Miry- Powstańca Warszawskiego. Natomiast klasy VII i VIII dodatkowo obejrzały film opowiadający o przebiegu Powstania Warszawskiego i rozwiązały quiz na ten temat. Uczniowie poznali także biogramy żyjących Powstańców i ich wspomnienia z obrony stolicy i walki z okupantem. Akcja zakończyła się napisaniem listów do żyjących Powstańców Warszawskich, w których uczniowie wyrazili swój hołd bohaterom oraz podziękowali, że dzięki Nim mogą żyć, rozwijać się i rosnąć, uczyć się języka ojczystego i religii, bawić się w wolnej Polsce. Zarówno pocztówki, jak i listy zostały wysłane na adres fundacji, która przekaże je honorowym odbiorcom.