Spotkanie Opłatkowo-Szkoleniowe dla Strażaków Powiatu Zamojskiego

413

W dniu 12 stycznia br. w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu po raz dwunasty odbyło się spotkanie opłatkowe.
W spotkaniu udział wzięło ok. 200 Druhów Strażaków z Powiatu Zamojskiego, w tym Prezesi Naczelnicy, funkcyjni jednostek OSP Wójtowie i Burmistrzowie z Powiatu Zamojskiego. Udział wzięli także Komendanci i funkcjonariusze z Komendy Miejskiej PSP w Zamościu i Inni Goście zaproszeni przez Organizatora. Organizatorem spotkania był Zarząd Powiatowy Związku Powiatowego ZOSP RP w Zamościu na czele z Prezesem Druhem Kazimierzem Mielnickim.

Podczas spotkania omówiono m.in.:
– zagadnienia dotyczące funkcjonowania ochrony przeciw pożarowej na terenie Powiatu Zamojskiego za 2018 rok,
– zasady dotyczące funkcjonowania jednostek OSP,
– zagadnienia dotyczące zasad finansowania jednostek OSP.
Spotkanie było także okazją do wspólnego kolędowania z zespołem „Echo Roztocza” z Suchowoli, złożenia sobie życzeń noworocznych i podzielenia się opłatkiem.

Bożena Kozioł