Posiedzenie Komisji ds. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

486

W dniu 17 stycznia br. w Urzędzie Gminy Zamość odbyło się spotkanie Komisji ds. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu. W spotkaniu udział wzięli Opiekunowie MDP, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość kol. Krzysztof Czerwieniec oraz druhowie z OSP współpracujący z dziećmi i młodzieżą z MDP. Celem spotkania było ustalenie planu działania na najbliższy rok dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Zamość.
W najbliższym czasie 14 lutego 2019 r., planowany jest wyjazd dla wszystkich chętnych członków MDP na Stok Narciarski do Jacni. Opiekunowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przekażą informację dla chętnych członków MDP i Ich Rodziców, do dnia 31 stycznia br. zgłoszenia zostaną przekazane do organizatorów.
Kolejnym wydarzeniem dla MDP będzie organizacja i udział w zawodach sportowo- pożarniczych, które zaplanowane są w miesiącu czerwcu. b.r., w miejscowości Pniówek gm. Zamość
W okresie wakacyjnym planowany jest wyjazd na 4 dniowe zgrupowanie szkoleniowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w wieku 12 – 15 lat, należącej w szeregi MDP.
Opiekunowie MDP zdeklarowali się, że zorganizują spotkania z członkami MDP i przekażą informacji organizacyjnych dot. w /w zagadnień oraz poproszą młodzież o własne propozycje dotyczące pomysłów na wspólne integracje i spędzanie wolnego czasu.
Uczestnicy spotkania ustalili, że w szeregi MDP będzie prowadzony nabór wszystkich chętnych dziewcząt i chłopców w wieku 12- 17 lat.

Tekst – Bożena Kozioł
Zdjęcia – Tomasz Bosiak