Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Białowoli już uczniami

609

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Białowoli są już pełnoprawnymi uczniami. 15 listopada br. odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły pani Bożeny Radlińskiej, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia dotykając piórem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów. Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Uczniowie poradzili sobie z tymi zadaniami celująco. W tej wyjątkowej chwili pani dyrektor pogratulowała wychowawcy pani Ewie Wróbel oraz dzieciom wspaniałego występu. Następnie przyszedł czas na wyjątkowe życzenia, upominki w tym od zaproszonych gości, podziękowania, uściski i pamiątkowe zdjęcia. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Po oficjalnej części na wszystkich czekał słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców.
W tym niezwykłym wydarzeniu towarzyszyli nam znamienici gości – Pan Senator RP Jerzy Chróścikowski, Pani Alina Korneluk – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”, Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Lipsku ks. Tomasz Winogrodzki, przedstawiciele Rady Rodziców – Pani Beata Kniaź oraz Pani Joanna Czop, Rodzice pierwszoklasistów oraz cała Społeczność Szkolna. Ciepłe słowa i życzenia do naszych Pierwszoklasistów skierował Pan Starosta Stanisław Grześko. Bardzo się cieszymy, że towarzyszyli nam w tak ważnym dla nas dniu.
Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich. Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.

Bożena Radlińska