Pamiętamy o 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

566

W dniu 17 września 2019 r. w Szkole Podstawowej w Sitańcu miała miejsce uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Podczas akademii przygotowanej pod kierunkiem nauczyciela historii Pani Magdaleny Duda przy współpracy z uczniami z klasy VIII przedstawiony został rys wydarzeń historycznych z okresu lat 1939 – 1945. Między innymi przypomniane zostały losy narodu polskiego pod okupacją hitlerowską i sowiecką, męstwo Polaków, którzy wsławili się w bitwie o Monte Cassino oraz bohaterstwo uczestników Powstania Warszawskiego, w związku z tegorocznymi obchodami 75. rocznicy obydwu tych ważnych w dziejach narodu polskiego wydarzeń. Nie zapomniano również o cierpieniu ludności wysiedlanych i pacyfikowanych miejscowości na Zamojszczyźnie oraz tragedii Dzieci Zamojszczyzny, których imię nosi tutejsza szkoła.
Chwilą ciszy uczczono pamięć naszych rodaków, pomordowanych i poległych, zasłużonych żołnierzy
i ludności cywilnej, bohaterów oraz ofiar tragicznych wydarzeń wojennych w latach 1939 – 1945.
Złożono hołd i podziękowania wszystkim tym, którzy w ciągu wieków stawali do walki w obronie niepodległości naszej Ojczyzny oraz walczyli o polską ziemię i tożsamość w latach II wojny światowej.

Magdalena Duda
Nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Sitańcu