Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Zamość przeznaczonych odpowiednio do sprzedaży

895