Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w w. Sitaniec Błonie

584