Obóz dla młodzieży gminnej 2019

998

To już kolejne wakacje, podczas których dzieci i młodzież, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zamość, wypoczywała i szkoliła się w czasie czterodniowego obozu zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość, przy współpracy Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu. W tym roku, w dniach 14 – 17 lipca ponad 100 młodych strażaków wypoczywało w Górach Świętokrzyskich, a bazą był Ośrodek Wypoczynkowy „Wierna” niedaleko Chęcin. Krótki postój w czasie dojazdu był okazją do zwiedzania i uczestnictwa we Mszy świętej w romańskim kościele w Opatowie. W czasie pierwszych dni pobytu uczestnicy poznawali historię i przyrodę najstarszych polskich gór, spacerując z przewodnikami na Łysicę, na Łysą Górę i Święty Krzyż, po zamku w Chęcinach oraz po jaskini na terenie Rezerwatu Kadzielnia w Kielcach. Nieodłącznym punktem programu była dyskoteka, a najważniejszym udział w szkoleniu i doskonaleniu swoich umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, musztry oraz wiedzy o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowała wykwalifikowana kadra, a szkolenia prowadzili wolontariusze strażacy ochotnicy: druh Marek Góra, druh Tomasz Mazurek, druh Krzysztof Opoka, druh Robert Bolibok, druh Mirosław Soboń, druhna Bożena Kozioł oraz druh Tomasz Bosiak – komendant gminny OSP.

GOK KC