Narodowe Czytanie

299

7 i 13 września bieżącego roku w Zamościu i w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem odbyła się ósma edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie . Czytano osiem nowel uznanych autorów: Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. Zamojska edycja odbyła się na Rynku Wielkim, której organizatorami były: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu i Delegatura w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie przy wsparciu Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Oddział w Zamościu. Szkołę Podstawową w Lipsku reprezentowała uczennica klasy VIII Maja Kudyk, która czytała fragment „Katarynki” Bolesława Prusa. Gminną edycję opieką medialną objęła Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem, Szkoła Podstawowa w Lipsku, Szkoła Podstawowa w Pniówku, Szkoła Podstawowa w Białowoli oraz Klub Seniora Kalinka ze Skaraszowa. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipsku: Natalia Stręciwilk, Agata Łapa, Marcel Gmitrzuk, Paulina Łapa, Paweł Detko, Patryk Sierkowski, Bartosz Łyś, Michał Detko, Maja Kudyk, Paulina Kyc, Hubert Samulak czytali „Katarynkę” Bolesława Prusa oraz „Dobrą panią” Elizy Orzeszkowej. Narodowe Czytanie odbyło się pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy.

Zespół redakcyjny SP w Lipsku