Mistrzowie Ortografii 2019

451

24.05.2019r. w Szkole Podstawowej w Mokrem miało miejsce podsumowanie konkursów ortograficznych przeprowadzonych 7 maja 2019r. Do rywalizacji o tytuł Małego Mistrza Ortografii klas III i Mistrza Ortografii klas IV-VIII na szczeblu gminnym przystąpili uczniowie szkół podstawowych GMINY ZAMOŚĆ, którzy wcześniej zmierzyli się z meandrami polskiej ortografii podczas konkursu na szczeblu szkolnym i napisali dyktanda najlepiej. W konkursie wzięło udział 22 uczniów z klas III oraz 103 uczniów z klas IV – VIII. Celem konkursu było: podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych uczniów, motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii, zastosowanie w praktyce poznanych zasad ortografii i interpunkcji, propagowanie wśród uczniów i nauczycieli idei wspólnej odpowiedzialności za język polski. Uczestnicy pisali dyktanda pełne „pułapek” ortograficznych. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Dyrektor szkoły Pani Beata Nowak podziękowała uczniom za przybycie, złożyła wszystkim uczestnikom konkursu gratulacje
i życzyła dalszych sukcesów na niwie ortografii. Podziękowania skierowano również na ręce nauczycieli przygotowujących uczniów i pracujących w komisjach konkursowych. (RR)

MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII KLAS III / MISTRZ ORTOGRAFII KLAS IV – VIII MOKRE 2019r.
Komisje konkursowe w składzie:
Przewodnicząca komisji „Małego Mistrza Ortografii”: R. Radlińska. Członek komisji: J. Szwaczkiewicz. Przewodnicząca komisji „ Mistrza Ortografii klas IV – VII”: J. Konopka. Członkowie komisji: A. Szpyra, A. Psiuk, M. Podoba, G. Kulasza i S. Proć przeprowadziły zmagania konkursowe, dokonały oceny prac pisemnych w formie dyktand oraz wyłoniły laureatów zmagań.

Tytuł Małego Mistrza Ortografii klas III XIX edycji konkursu komisja przyznała
Michalinie Kelm ze SP w Mokrem
I miejsce zdobył Bartłomiej Stankiewicz – ZSiP w Kalinowicach
II miejsce zajął Dawid Okoniewski – SP w Wysokiem
III miejsca zajął Ignacy Olszewski – SP w Płoskiem

W XXI edycji konkursu „Mistrz Ortografii klas IV – VIII”
W kategorii klas IV komisja przyznała:
I miejsce- Daniel Waszczuk –ZSiP w Kalinowicach
II miejsce- Marta Słotwińska –ZSiP w Kalinowicach
III miejsca zdobyli:
Alicja Pudełko –ZSiP w Kalinowicach
Laura Hoczyk – Szkoła Podstawowa w Sitańcu
Marcel Krupa – SP w Wólce Wieprzeckiej
W kategorii klas V:
I miejsca zdobyli:
Oliwier Kłembokowski –SP w Mokrem
Anna Bondyra – SP w Mokrem
Karolina Machałek – SP w Zawadzie
II miejsce zdobyli:
Julia Bednarz –ZSiP w Kalinowicach
Agnieszka Turos – SP w Mokrem
Martyna Kierepka – SP w Pniówku
III miejsca zdobyli:
Sylwia Struzik – ZSiP w Kalinowicach
Mateusz Szajba – SP w Pniówku
Michał Olejarczuk – SP w Wólce Wieprzeckiej
W kategorii klas VI
I miejsce:
Magda Walkowska – SP w Wysokiem
II Miejsce
Hanna Pudełko – ZSiP w Kalinowicach
Kamila Sznajdrowicz – ZSiP w Kalinowicach
III miejsce
Karolina Ścibor – SP w Wysokiem
W kategorii klas VII:
I miejsce
Magdalena Adamczuk – SP w Białowoli
Klaudia Gałaszkiewicz – ZSiP w Kalinowicach
II Miejsce
Magdalena Zawalska – ZSiP w Kalinowicach
Zuzanna Wilk – SP w Mokrem
Martyna Gruszka – SP w Wysokiem
III miejsce
Małgorzata Psiuk – SP w Mokrem
Kajetan Darczuk – SP w Płoskiem
Karolina Słotwińska – ZSiP w Kalinowicach
W kategorii klas VIII:
I miejsce
Natalia Walkowska – SP w Wysokiem
II miejsce
Małgorzata Grzybek – ZSiP w Kalinowicach
Agnieszka Lis – ZSiP w Kalinowicach
Adriana Zając – SP w Wysokiem
III miejsce
Dominika Ziemińska – SP w Płoskiem
Małgorzata Selech – SP w Wólce Wieprzeckiej