Męskie czytanie z Tomaszem Karolakiem

318

14 września 2019 r. w siedzibie Aeroklubu Ziemi Zamojskiej odbyło się “Męskie czytanie
z Tomaszem Karolakiem” (polskim aktorem teatralnym, telewizyjnym i filmowym, reżyserem teatralnym, piosenkarzem i wokalistą zespołu “Pączki w Tłuszczu” oraz założycielem i dyrektorem artystycznym Teatru IMKA). Wydarzenie związane było z Międzypokoleniowym Festiwalem Literatury Dziecięcej “OJCE I DZIATKI” – największą
w Polsce imprezą promującą czytelnictwo wśród dzieci (Książnica Zamojska oraz Aeroklub Ziemi Zamojskiej byli partnerami przedsięwzięcia). Wspólne, aktywizujące działania wokół książek miały na celu wspierać rodziców i dziadków w ich rolach, wzmacniając więzi międzypokoleniowe oraz stanowić opozycję dla szybko postępujących zmian technologicznych. Festiwal to również sposób na spędzenie czasu z książką i ze sobą nawzajem; inspirująco, literacko i rodzinnie. W spotkaniu wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipsku wraz z rodzicami oraz czytelnicy i pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem. Znany aktor czytał wybrane wiersze Juliana Tuwima oraz odpowiadał na pytania uczestników festiwalu. Po spotkaniu każdy mógł uzyskać autograf
i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Dzieci miały również okazję skorzystać z atrakcji przygotowanych przez Aeroklub.

Zespół redakcyjny SP w Lipsku