Jubileusz 90-lecia OSP Białowola i Gminny Dzień Strażaka

815

“Strażacy są wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji, niosąc pomoc Bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi” – wołał Święty Jan Paweł II.

W imię tych wartości, w dniu 5 maja 2019 r. na boisku Szkoły Podstawowej w Białowoli, Druhowie Strażacy z terenu Gminy Zamość uczestniczyli w Uroczystościach Gminnego Dnia Strażaka.
Wśród Druhów byli Jubilaci z Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowoli, którzy w tym dniu przeżywali jubileusz 90- lecia istnienia Jednostki.
Przed uroczystą Mszą Świętą – Senator RP Jerzy Chróścikowski, Przedstawiciele Władz Samorządu Gminy Zamość, Starostwa Powiatowego w Zamościu, Przedstawiciele Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zamość oraz Przedstawiciele Lokalnej Społeczności złożyli kwiaty i wiązanki przy mogile Pomordowanych przez Niemców w 1942 r. Mieszkańców Białowoli.
Po czym Dowódca Uroczystości Druh Tomasz Bosiak złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu Druhowi Piotrowi Koczułapowi o gotowości Pododdziałów OSP do rozpoczęcia uroczystości 90- lecia OSP Białowola i Gminnego Dnia Strażaka.
W dalszej części nastąpiło powitanie Wszystkich przybyłych na uroczystość przez Prezesa OSP Białowola Druha Andrzeja Lisa.
Rocznicowe uroczystości stały się okazją do wspomnień. Historię jednostki OSP Białowola oraz jej działalność na przestrzeni dziesięcioleci w dużym skrócie przedstawił Wiceprezes OSP Białowola Druh Krzysztof Muszyński.
O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza Święta polowa, którą w intencji Strażaków Ochotników z terenu Gminy Zamość oraz Ich Rodzin sprawował ks. Tomasz Winogrodzki – Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzcilciela w Lipsku homilię głosił ks. dr Zygmunt Jagiełło z Kurii Diecezjalnej Zamojsko Lubaczowskiej.
Oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola pod kierownictwem kapelmistrza Józefa Tokarza.
Od 90 lat Druhowie z Jednostki Ochotniczej Straży w Białowoli niosą pomoc drugiemu człowiekowi by ratować dobytek, ludzkie zdrowie i życie, będąc wierni haśle: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!”.
Obchody zacnego Jubileuszu oraz Gminnego Dnia Strażaka były okazją do przypomnienia o działalności OSP Białowola na przestrzeni wielu lat, pochwalenia się bieżącymi osiągnięciami oraz wyróżnieniem Druhów.
Nie zabrakło podziękowań, prezentów i wielu życzeń, nie tylko aby Strażacy Ochotnicy z każdej akcji wracali cali i zdrowi, ale także przez pracę społeczną, którą wykonują byli doceniani i szanowani w społeczeństwie.
Zabierając głos Gospodarz Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński, złożył życzenia z Okazji Dnia Strażaka zarówno Strażakom Zawodowym jak też Ochotnikom, podkreślił jak ważną kartę w historii lokalnej społeczności wypełnili i nadal wypełniają Strażacy – Ochotnicy.
Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Druh Piotr Koczułap, przekazali na ręce Prezesa i Wiceprezesa OSP Białowola list gratulacyjny, zegar, który został zamontowany na budynku miejscowej świetlicy. Zasłużeni Druhowie OSP Białowola otrzymali pamiątkowe statuetki Pozostali członkowie OSP, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola otrzymali upominki w postaci parasolek.
Podziękowania dla Druhów – Ochotników przekazali m.in.: Honorowy Obywatel Gminy Zamość – płk pożarnictwa w stanie spoczynku Mieczysław Skiba, Sekretarz Powiatu Zamojskiego Pan Mariusz Zając przekazał życzenia w imieniu Starosty Powiatu Zamojskiego Pana Stanisława Grześko, Dowódca JRG w Zamościu bryg. inż. Andrzej Knap przekazał list gratulacyjny w imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu st. bryg mgr inż. Jacka Sobczyńskiego. Życzenia i upominki także złożyli Właściciele i Pracownicy „GPH Farmer w Lipsku, Mieszkańcy, sympatycy OSP oraz sponsorzy i darczyńcy.
List gratulacyjny przysłał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie Druh Marian Starownik.
W rewanżu za jubileuszowe gratulacje, a także w podziękowaniu za dotychczasową współpracę Prezes i Wiceprezes OSP Białowola Druhowie Andrzej Lis i Krzysztof Muszyński, przekazali okolicznościowe statuetki, Przedstawicielom Samorządu Gminy Zamość, Starostwa Powiatowego w Zamościu, Komendy Miejskiej PSP w Zamościu oraz sponsorom i darczyńcom, którzy na przestrzeni lat wspierali działalność jednostki OSP Białowola.
Podziękowania usłyszeli także Ochotnicy oraz ludzie dobrej woli, przyjaciele i mieszkańcy, którym los OSP nie jest obojętny.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas, której odbył się mini koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola, wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Białowoli oraz Zespół Śpiewaczy „Białowolanki”.
Ceremonię nieco utrudniał deszcz, gospodarze zaprosili Wszystkich Uczestników do świetlicy na poczęstunek i dalszą część artystyczną. podczas której wystąpił Zespół Ale Centare z Płoskiego oraz Zespół Show Men z Szopinka.

Strażacy z OSP Białowola, oprócz działań ratowniczych czynnie uczestniczą we wszystkich większych uroczystościach kościelnych i państwowych na terenie Gminy i Powiatu Zamojskiego. Biorą też udział w zawodach i ćwiczeniach, w których zdobywają nagrody i wyróżnienia, a także doskonalą swoje umiejętności podczas szkoleń. To bardzo aktywna jednostka, do której wstępują nowi członkowie.

Rola Strażaków w życiu każdego z nas jest nie do przecenienia a żadne słowa nie oddają w pełni trudu i poświęcenia Strażaków, którzy pomagają ofiarnie każdemu potrzebującemu – za co IM WSZYSTKIM gorąco dziękujemy.

Bożena Kozioł

 


 

Od 90 lat w służbie Mieszkańcom
Jubileusz 90- cio lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowoli jest najbardziej sprzyjającą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności. Cofnijmy się zatem myślą wstecz, aby uzmysłowić sobie bohaterstwo, ofiarność i poświecenie naszych dziadów, ojców i braci w społecznej służbie, w walce z żywiołem dla dobra naszych bliźnich i całej naszej społeczności.
Wspominamy tą działalność dlatego, by oddać hołd Wszystkim Druhom, którzy nie doczekali tej uroczystej chwili, a położyli ogromne zasługi w rozwój ochrony przeciwpożarowej.
Wspominamy również dlatego, by z efektów Ich bezinteresownej i trudnej pracy czerpać przykład i siłę do nowych zadań jakie na nas czekają.
W 1929 roku mieszkańcy wsi Białowola: Antoni Głagola, Jan Głagola, Piotr Klimacki, Józef Ostasz, Wojciech Kuźma, Władysław Psiuk, Michał Psiuk, Antoni Psiuk, Jan Bondyra, Antoni Czapla, Ignacy Gontarz, Karol Serafin, Piotr Łapa, Józef Łagożny, Michał Milczuk podjęli inicjatywę o założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowoli. Założyciele z własnych środków finansowych zakupili podstawowy sprzęt przeciwpożarowy,
1932 r. powstaje pierwsza Orkiestra Strażacka w Białowoli. W tym także roku Druhowie wybudowali pierwszą remizę strażacką.
Funkcję Prezesa OSP pełnią: założyciel – Piotr Klimacki, następnie Michał Milczuk, w 1947 r. funkcję prezesa przyjmuje Józef Łagożny, którą pełni do 1957r. po Nim obowiązki prezesa przyjmuje Jan Łukaszyk, w 1965r. prezesem zostaje Walery Łukaszyk, w 1978 r. Witold Strzałka, w 1979 r.- Lucjan Gęśla, w 1982r. Kazimierz Tarajko, w 1990 r. Marian Muszyński, w 2000 r. Stanisław Łukaszyk, w 2006r. Stanisław Grześko, w 2009 r. ponownie prezesem zostaje Druh Kazimierz Tarajko.
W 2011 r. prezesem zostaje Druh Andrzej Lis, który funkcję tą sprawuje do chwili obecnej.
Funkcję Naczelnika OSP pełnią: założyciel- Antoni Głagola, następnie Michał Pupiec i Michał Psiuk, w latach: od 1947 r. do 1982 r. funkcje naczelnika pełni Edward Psiuk, po Nim w 1982 r. funkcję tą obejmuje Marek Lupa, w 1990 r.- Bogdan Strzałka, w 2011 r. Roman Lupa.
1954 r. jednostka otrzymuje motopompę wraz z osprzętem od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zamościu
1978 r. ze składek Druhów powstaje pomnik upamiętniający ofiary mordu 51 Mieszkańców Białowoli przez hitlerowców w dniu 24.12.1942 r.
W tym roku jednostka OSP obchodzi 50 – lecie, podczas uroczystości zostaje nadany przez Radę Państwa Krzyż Partyzancki dla wsi Białowola za zasługi położone w walce z hitlerowskim najeźdźcą.
W 1981 r. rozpoczęto przy znacznym wsparciu Druhów OSP Białowola rozpoczęto budowę kościoła filialnego w Białowoli, kościół został poświęcony 18.09.1983 r.
1990 r. zostaje oddana do użytkowania nowa remiza wraz z wyposażeniem.
W grudniu 2000 r. z inicjatywy druha Stanisława Grześko i kapelmistrza Andrzeja Greszty powstaje Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola.
05.05.2002 r. jednostka OSP Białowola jest po raz kolejny organizatorem uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja, połączonego z obchodami Gminnego Dnia Strażaka, jednostka otrzymuje samochód bojowy marki Jelcz i akt nadania o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
2005 r. wykonany został kapitalny remont remizy, sfinansowany ze środków OSP Białowola, budżetu Gminy Zamość i środków Unii Europejskiej. Młodzieżowa Orkiestra Dęta zostaje wyposażona w instrumenty muzyczne.
12.10.2007r. jednostka otrzymuje lekki samochód pożarniczy marki Volkswagen.
2009 r. wykonano dokumentację techniczną rozbudowy świetlicy.
24.04.2010 r. Strażacy Ochotnicy OSP Białowola w grupie 105 -osobowej delegacji Gminy Zamość, uczestniczą w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę.
2010 r. zostaje oddana do użytku dobudowana część remizo – świetlicy.
24.02.2012 r. w OSP Białowola odbywa się egzamin i podsumowanie szkolenia podstawowego dla 60 osobowej grupy Strażaków Ratowników z Gminy Zamość
28.12.2012 r. w świetlicy OSP Białowola odbywa się świąteczne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Związku.
04.05.2014 r. Jednostka OSP Białowola obchodzi Jubileusz 85- lecia, z tej okazji Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie nadał Jednostce nowy Sztandar ufundowany przez Społeczeństwo wsi Białowola oraz pp. Marię i Wiesława Sapiłów. Sztandar został odznaczony „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”.
02.06.2014 r. zostaje podpisana umowa na zakup samochodu specjalnego pożarniczego marki Renault Master, zakup zostaje zrealizowany w dniu 20.06.2014 r. a uroczyste przekazanie następuje w dniu 19.12.2014r. w miejscowości Stężyca pow. rycki . Wartość całkowita pojazdu 171 900,00 zł, w tym: 91 900,00 z środki budżetu Gminy Zamość, 50 tys. zł, Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, 30 tys. WFOŚ i GW w Lublinie.
26.04.2015 r. Strażacy OSP Białowola oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola bierze udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę.
11.06.2015r. Członkowie OSP Białowola znając już decyzje odnoście przyznania środków na zakup kolejnego samochodu dla swoich potrzeb, postanawiają lekki samochód pożarniczy marki Volkswagen przekazać dla Druhów w OSP Żdanówek.
31.07.2015 r. OSP Białowola pozyskuje kolejny nowy samochód lekki pożarniczy marki Renault Trafic o wartości 90 164,04 zł, w tym: 55 tys. środki budżetu Gminy Zamość, pozostała kwota to wkład własny jednostki OSP oraz darowizna PKP LHS Sp. z.o.o. w Zamościu.
W dniu 23.01.2016 r. odbywa się zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP Białowola, podczas, którego wybrano Zarząd na kolejną kadencję: Prezes- Andrzej Lis, Wiceprezes- Krzysztof Muszyński, Naczelnik- Roman Lupa, Z-ca Naczelnika- Wiesław Bochenko, Skarbnik- Tomasz Bosiak, Sekretarz- Marek Lupa, Gospodarz- Grzegorz Pupiec.
01.05.2016 r. w świetlicy OSP z przy współorganizacji druhów OSP Białowola odbywa się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu. W skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP wchodzi 3 przedstawicieli OSP Białowola.
05.10.2017 r. jednostka otrzymuje kolejny samochód pożarniczy ciężki marki SCANIA, któremu miejsce ustępuje wysłużony Jelcz. Samochód zakupiony został w ramach zadania” Bezpieczeństwo Ekologiczne RPO woj. lubelskiego na lata: 2014-2020”. Wartość całkowita pojazdu 981 540,00 zł, w tym 588 924,00 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkład własny z budżetu Gminy Zamość w kwocie – 392 616,00 zł.
11.11.2017 r. w OSP Białowola odbywają się uroczystości Gminne z okazji 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystość rozpoczyna się Mszą Świętą w kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Lipsku, po której zostaje dokonane poświęcenie 3 nowych aut , będących na wyposażeniu jednostki.
12.10.2018 r. jednostka OSP otrzymuje w użyczenie od Gminy Zamość sprzęt ratownictwa medycznego w postaci Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego i torby medycznej PSP R1 zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
W dniu Jubileuszu Jednostka OSP Białowola liczy 40 Druhów.
Przy naszej OSP istnieje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 19 członków, w tym sekcja dziewcząt – 10 osób oraz chłopców – 9 osób oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta licząca 37 muzyków.
Posiadamy wyposażenie i wyszkolenie umożliwiające podjęcie działań: ratowniczo- gaśniczych w czasie pożarów, ratownictwa technicznego i drogowego oraz ratownictwa medycznego. W akcjach ratowniczo- gaśniczych może brać udział 17 strażaków ratowników, spełniających wymagania zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej.
Nasi poprzednicy jak i my dzisiaj działamy nieprzerwalnie od 90 lat według zawołania:” Bliźniemu na pomoc Bogu na chwałę”.
Podsumowując 90 – lecie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, tak jak nasi przodkowie my także chcemy być ważnym czynnikiem do tworzenia wokół niej pozytywnego klimatu, który zaowocuje tym, że Społeczeństwo jak też władze OSP i Samorządowe będą nadal wszechstronnie wspierać naszą działalność tak jak dotychczas to się działo.
Dziękujemy w imieniu naszej OSP Wszystkim sponsorom, gdyż dzięki Nim udało nam się wiele rzeczy zrealizować.
Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim tym, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska, a którzy w jakikolwiek sposób pomogli naszej Ochotniczej Straży Pożarnej przez okres jej długiej działalności.

Andrzej Lis
Tomasz Bosiak