Interpelacja radnego Wiesława Koczułapa dot. wykonania progów zwalniających w m. Wieprzec na drodze gminnej nr 127

742

Interpelacja Odpowiedź