Dzień Edukacji Narodowej “Dziękujemy za wasz trud…”

182

Dnia 15.10.2019 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadzie odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor, która przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców. Następnie przekazała głos uczniom. Przedstawienie przygotowali uczniowie klasy siódmej pod kierunkiem Pani Grażyny Firek oraz Pana Cezarego Gomułki z chórem szkolnym. Młodzi artyści słowem i piosenką oraz humorystycznymi scenkami w postaci lekcji języka polskiego, matematyki, chemii i biologii uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Na zakończenie akademii głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Szykuła, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.