Dar Juniora dla Seniora

160

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej już kolejny rok włączyli się do akcji charytatywnej organizowanej przez Caritas „Jałmużna Wielkopostna”. Uczniowie klasy V, bardzo aktywnie przez cały okres Wielkiego Postu zbierali datki dla potrzebujących seniorów. Zorganizowali loterię fantową podczas, której datki wrzucane były do skarbony Caritas. Każdy los był wygrany.
„Jałmużna Wielkopostna” to mała ofiara, która przybiera formę dobrowolnej rezygnacji
z przyjemności materialnej lub poświęcenia czasu na wysłuchanie, wsparcie i zrozumienie drugiej osoby.
Zebrane w skarbonkach środki zostaną wykorzystane przez Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas na zaspokojenie potrzeb seniorów w formie pomocy medycznej.
Wszystkim uczniom i rodzicom uczniów za pomoc i aktywne włączenie się do akcji bardzo dziękujemy.

Opiekunowie SKC Dorota Czarny i Małgorzata Flis