Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

2625

...Pytam, dlaczego Was wyklęto?
Dlaczego za wrogów wzięto?
Prawda z kłamstwem wygrała
Choć wiele lat na to czekała

W dniu 11 marca w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej  miał miejsce apel przygotowany z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierze Wyklęci często zwani Żołnierzami Niezłomnymi w ramach ruchu partyzanckiego, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Scenariusz apelu dotyczył przedstawienia czasu, zasięgu, zakresu walk zbrojnych i politycznych Polaków o suwerenność po zakończeniu II wojny światowej. Zagadnienia związane były z ruchem niepodległościowym, który jest niezwykle istotny w kształtowaniu postaw patriotycznych młodego pokolenia. Uczniowie dowiedzieli się m.in. dlaczego żołnierze rozwiązanych oddziałów Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych kontynuowali walkę. Przedstawiono zakres represji stosowanej na ludności cywilnej, żołnierzach podziemia i duchowieństwie przez sowieckie oddziały NKWD. Społeczność szkolna uzyskała odpowiedź na pytanie dlaczego tych żołnierzy nazywamy żołnierzami wyklętymi albo żołnierzami niezłomnymi. Młodzież chętnie wysłuchała wierszy oraz pieśni patriotycznych śpiewanych przy akompaniamencie gitary. W apelu wzięli udział uczniowie klas VI i VII pod kierunkiem p. Doroty Czarny.

Druga część apelu została poświęcona zrywom niepodległościowym, Szarym Szeregom i twórczości Aleksandra Kamińskiego. Przedstawienie ukazało zderzenie wartości pielęgnowanych przez współczesnych nastolatków i harcerzy walczących niegdyś
o wolną Polskę. W role bohaterów wcielili się wszyscy uczniowie klasy VIII, a ich scenkę uświetnił występ uczniów klasy VII, którzy recytowali poezję K. K. Baczyńskiego, W. Broniewskiego oraz A. A. Międzyrzeckiego. Młodzież pracowała pod opieką p. Moniki Wołos.

Godnie uczciliśmy pamięć zapomnianych bohaterów.

Zespół redakcyjny