42 edycja OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”

1372

W dniu 6 marca 2019 r. w świetlicy w Mokrem odbyły się eliminacje gminne 42 edycji OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem Turnieju była Gmina Zamość przy współpracy Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zamościu, Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy w Zamościu. W eliminacjach udział wzięło łącznie 38 uczestników, w tym 15 w I grupie wiekowej (uczniowie I-VI kl. szkół podstawowych) oraz 23 w II grupie wiekowej (kl. VII i VIII szkoły podstawowe i III kl. gimnazjum). Uczestników do zmagań na szczeblu gminnym przygotowywali nauczyciele: Barbara Bednarczuk, Dorota Czarny, Leszek Stankiewicz, Jerzy Okoń, Marek Budzyński, Jadwiga Gorzała, Anna Piłat, Anita Gorzkowska, Małgorzata Staniak, Małgorzata Tokarz, Tomasz Miazga i Tomasz Zaręba. W Turnieju udział wzięli przedstawiciele wszystkich Szkół Podstawowych i Gimnazjum Niepublicznego z Terenu Gminy Zamość. Turniej rozpoczął się o godz. 10.00, zebranych w imieniu Organizatorów powitali Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu Druh Piotr Koczułap. Następnie Komendant Gminny OSP Druh Tomasz Bosiak pełniący funkcję przewodniczącego Jury omówił przebieg i zasady przeprowadzenia Turnieju. Uczestnicy mieli do wypełnienia test wielokrotnego wyboru składający się z 20 pytań dla I grupy wiekowej i 30 pytań dla II grupy wiekowej.
OTWP ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Służy w szczególności popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postepowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat technik pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
W czasie oczekiwania na wyniki uczestnicy Turnieju mieli możliwość do wyjścia na Lotnisko Aeroklubu Ziemi Zamojskiej i obejrzenia nowoczesnego hangaru ze sprzętem latającym oraz miejscem do szkoleń i pokazów. Zarząd Klubu HDK PCP przy Urzędzie Gminy w Zamościu przeprowadził konkurs o krwiodawstwie oraz warsztaty podczas których każdy uczestnik mógł samodzielnie wykonać niepowtarzalną zakładkę do książki.

Wyniki eliminacji gminnych:
I grupa wiekowa:
I miejsce – Martyna Muszyńska – Szkoła Podstawowa w Białowoli,
II miejsce – Weronika Kudyk – Szkoła Podstawowa w Pniówku,
III miejsce – Karolina Wójtowicz – Szkoła Podstawowa w Pniówku,
II grupa wiekowa:
I miejsce – Wiktoria Rek- Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II
w Płoskiem,
II miejsce- Ewelina Kudyba- Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola
W Kalinowicach,
III miejsce- Zuzanna Wilk – Szkoła Podstawowa w Mokrem.

Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki i wyrównany, aby wyłonić finalistów zaistniała potrzeba dokonania wielokrotnych dogrywek. W wyniku rozgrywek finałowych do eliminacji powiatowych, które odbędą się w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 10.00, w świetlicy Komendy Miejskiej PSP w Zamościu zakwalifikowały się Wiktoria Rek i Martyna Muszyńska. Obydwie finalistki są członkiniami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych istniejących przy OSP Płoskie i Białowola.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Zamość, które wręczyli Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu Druh Piotr Koczułap, Honorowy Obywatel Gminy Zamość płk poż. Mieczysław Skiba i Przewodniczący Komisji Tomasz Bosiak
Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom za wzięcie udziału w Turnieju, Opiekunom za przygotowanie a Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych eliminacjach..

Zdjęcia- Krzysztof Czerwieniec
Tekst- Bożena Kozioł