Zgłoszenie potrzeby wyłapania bezpańskich psów

384

W przypadku wystąpienia konieczności wyłapania bezpańskich psów należy kontaktować się telefonicznie: tel. (84) 639-05-82, bezpośrednio z Gminnym Zakładem Obsługi Komunalnej Gminy Zamość ul. Szczebrzeska 120, 22 – 400 Zamość, email: gzok@nullzamosc.org.p, godz. pracy pn – pt. 7.00 – 15.00.
Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość w ramach umowy zawartej z uprawnionym podmiotem zleca usługi w tym zakresie. Przedmiotowa jednostka nadzoruje i monitoruje wykonanie zleconej usługi oraz udziela informacji dotyczących realizacji przyjętych interwencji.
W razie trudności z wykonaniem zgłoszenia poprzez w/w kontakt należy powiadomić Urząd Gminy w Zamościu: tel. 84/ 639 23 64 w. 35 lub 84/ 639 29 59 w. 35. godz. pracy pn – pt. 7.30 – 15.30.