Zapytanie ofertowe – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ZS Wysokie i ZS Sitaniec w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – ZS Wysokie, ZS Sitaniec” – rozstrzygnięto

884
Informacja