Zapytanie ofertowe na wykonanie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – SP Mokre, SP Pniówek, SP Lipsko, SP Borowina Sitaniecka” – rozstrzygnięto

1049
Informacja