Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Żdanówek – kontynuacja etapu I i II” w ramach branży sanitarnej, elektrycznej, budowlanej, drogowej

967
Rozstrzygnięcie

Zapytanie ofertowe
Załączniki część 1
Załączniki część 2
Załączniki część 3
Załączniki część 4